Tradiční ceremoniál zahájil primátor Jan Paparega, který s vedením jednotlivých sborů předával plakety a dárkové balíčky. Záchranáře, z nichž mnozí se zapojili do boje proti pandemii koronaviru, nominovali na ocenění jejich vedoucí. Strážníci navíc dostali ocenění za věrnost, někteří za 30 let služby u Městské policie v Mostě.

Všichni se pak zapsali do pamětní knihy a zazněla česká hymna. Na setkání předvedli ukázky bojového umění mladí kickoboxeři ze Sportovního klubu Leon Most.