Z městské kasy doplatilo v loňském roce Meziboří na odpadové hospodářství více než 2,6 milionu korun. Částka, kterou město získalo z poplatku za sběr a likvidaci komunálního odpadu od tamních obyvatel, totiž ani zdaleka nepokryje skutečné náklady na odpadové hospodářství. Do příjmů odpadového hospodářství města patří kromě poplatku za likvidaci a sběr komunálního odpadu v celkové výši 1,9 milionu korun také příjmy od autorizované obalové společnosti EKO-KOM a od kolektivních systémů ELEKTROWIN a ASEKOL v celkové výši téměř sto tisíc korun. Náklady na systém provozu shromažďování, sběru, svozu, přepravy, třídění a odstranění komunálních odpadů činily za loňský rok 4,6 milionu korun.

Zodpovědnost

„Náklady na odpadové hospodářství v Meziboří jsou neudržitelně vysoké. Do jisté míry je to i daň za to, že udržujeme město čisté a likvidujeme bezodkladně velkoobjemový odpad od kontejnerů v ulicích Meziboří. Do budoucna je nutné, aby lidé více využívali sběrný dvůr a chovali se zodpovědněji a nenechávali odpad u kontejnerů,“ konstatoval starosta Meziboří Petr Červenka, podle kterého město rovněž doplácí na to, že do našich kontejnerů odhazují velkoobjemový odpad lidé z jiných měst.

Sběrné soboty

Do systému nakládání s odpadem patří v Meziboří už jedenáct let pravidelné sběrné soboty, které město pořádá v jarním a podzimním období.
„Pro občany jsou sběrné soboty velkým přínosem. Dvakrát do roka mají možnost zbavit se velkoobjemového odpadu, který doma nashromáždí. Je až neuvěřitelné, kolik odpadu se během jediné soboty v ulicích objeví. Lidé přitom nemusí čekat až na sběrnou sobotu, ale mohou využívat sběrného dvora. Na to si ale Mezibořští ještě příliš nezvykli,“ uvedl vedoucí mezibořských technických služeb Pavel Esop.