Město by za tuto částku například mohlo opravit silnice, zámek Valdštějnů, školu nebo zimní stadion.

Pomáhají exekuce, ale jen málo

Město vymáhá dluhy pomoci exekucí ze mzdy, z důchodu z účtu, hmotného zabezpečení, prostřednictvím soudu nebo prodejem movitých věcí a nemovitostí.

Od roku  2009 vymáhají dluhy pomocí exekucí majetku i pověření pracovníci města. Na základě těchto exekucí, kterých  již město uskutečnilo dvě stě třicet, město na dlužnících vymohlo jen 206 tisíc korun. Chronické neplatiče totiž ani hrozba zabavení majetku neovlivňuje, vědí, totiž že jim exekutoři a pracovníci úřadu nemají co zabavit. „Od roku 1993 bylo různými zákonnými postupy na dlužnících vymoženo celkem 23 936 136 korun. Nedoplatky však stále narůstají vzhledem k tomu, že většina dlužníků je exekucemi nepostižitelná. Jsou nemajetní, nepracují, nemají vedeny účty, jejich movité věci jsou v dražbě neprodejné. Jedná se především o dlužníky, kterým jsou ukládány pokuty za krádeže, pití alkoholu na veřejnosti, za přestupky v oblastí občanského soužití. Trvalé bydliště mají fiktivní, na adrese úřadu,“ vysvětlila Blanka Ševčíková z Městského úřadu Litvínov.

Pětina silnic mohla být nová

Neplatiči celkově městu Litvínovu dluží přesně 32 226 884 korun.

„Za tuto částku by město mohlo nechat opravit dvacet procent asfaltového povrchu na silnicích v Litvínově. Dále by se za třicet milionů mohla zaplatit první etapa rekonstrukce Zimního stadionu Ivana Hlinky. Částka by také pokryla půlku nákladů na rekonstrukci zámku Valdštejnů,“ uvedla místostarostka města Litvínova Erika Sedláčková, podle které by částka byla vhodná i na výměnu oken základní školy v Janově včetně opravy mateřské školy a ještě by zbylo na rekonstrukci střechy Citadely.  

Bez složenek lidé méně platili

I když největší objem dluhů se vztahuje k odpadům, město se vrací k zasílání složenek, kterými lze poplatek za komunální odpad uhradit.  Navíc občané nemusí od 1. ledna sáhnout hluboko do peněženky, protože novou obecně závaznou vyhláškou se sazba poplatku za komunální odpad snižuje na 250 korun za osobu a rok.

Most dluhy prodal

Dlužníky eviduje i město Most. To ale své pohledávky  ve výši 101,5 milionu korun prodalo  za 1,3 milionu korun městské firmě Mostecká bytová. Obchod s dluhy schválili zastupitelé. Podle dohody předá firmě své neplatiče postupně i řada městských organizací. Například mateřské školy se zbaví dluhů rodičů, kteří po upomínkách nezaplatili za děti obědy nebo školné. I takové drobotiny budou součástí centralizovaného vymáhacího systému napojeného na čtyři exekutory.