Na začátku letošního roku žilo v regionu 823 972 lidí, kdežto na konci března již pouze 823 084. Na úbytku obyvatel téměř o tisícovku se podepsalo hlavně to, že počet zemřelých za 1. čtvrtletí přesáhl počet narozených dětí o 664. K poklesu množství obyvatel kraje přispělo také, že se z Ústeckého kraje vystěhovalo o 224 lidí více, než kolik se jich do regionu v daném období přistěhovalo.

V Ústeckém kraji se v 1. čtvrtletí letošního roku narodilo 1969 dětí, zemřelo 2633. Přistěhovalo se 1899 lidí a odstěhovalo se 2123. V regionu stále výrazně převažuje počet sňatků nad rozvody, ale rozdíl se oproti loňsku zmenšil. Letos zaznamenali statistici v kraji za 1. čtvrtletí 270 sňatků a 426 rozvodů, kdežto loni bylo za stejné období 265 sňatků a 562 rozvodů. Dětí narozených sezdaným párům bylo letos 750 a mimomanželských dětí 1219.

Úbytek obyvatel je letos zhruba dvakrát vyšší než za 1. čtvrtletí loňského roku, kdy se počet obyvatel snížil o 443. Narozených dětí bylo letos mírně více než za 1. čtvrtletí loňského roku, kdy se jich narodilo 1965. Zemřelých bylo ale loni mnohem méně, a to 2216. Také úbytek lidí kvůli stěhování byl loni méně výrazný. Přistěhovalých bylo v předchozím roce více než letos, do kraje tehdy přišlo 1944 lidí a odešlo 2136 lidí.

Nejpočetnějším okresem Ústeckého kraje zůstává Děčínsko se 131 487 obyvateli a nejméně početným Lounsko s 86 327 obyvateli. Nejvíce lidí ubylo za 1. čtvrtletí tohoto roku na Děčínsku, a to 212, kdežto nejméně na Litoměřicku, kde se počet obyvatel snížil jen o 15 lidí. I v přepočtu na 1000 obyvatel dosahuje nejlepších výsledků Litoměřicko, kde z každé tisícovky lidí ubylo jen 0,5 obyvatele. Nejhůře na tom bylo v 1. čtvrtletí Mostecko, kde z každé tisícovky obyvatel ubylo 7,5.

V porovnání všech krajů je propad počtu lidí v Ústeckém kraji v přepočtu na 1000 obyvatel třetí nejhorší, když z každé tisícovky obyvatel ubylo 4,4. Nejvýraznější pokles zaznamenal Karlovarský kraj s propadem o 7,2 obyvatele na každou tisícovku a druhý nejvýraznější Moravskoslezský kraj s poklesem o 5,9 obyvatele.

Za celou republiku činil pokles v přepočtu na 1000 obyvatel jen 0,2 a celkově se snížil počet obyvatel Česka za 1. čtvrtletí o 457 na 10 537 818 lidí.