Obrničtí zastupitelé proto schválili znění nového dodatku na dvanáctiměsíční období, totéž čeká i zastupitele Patokryjí a Korozluk.

Lužice, pod jejichž správu spadají i sousední Svinčice, a Patokryje, přispívají Obrnicím každým rokem za zásah hasičů v případě nutnosti částkou 30 tisíc korun. Výše platby Korozluk je odvozena od počtu obyvatel. Nový dodatek počítá se sedmdesáti korunami za každého občana Korozluk, celkem tedy Obrnice dostanou 14 070 korun.

Příspěvky obcí za pomoc obrnických hasičů při likvidaci případných požárů či následků nehod a přírodních katastrof slouží podle starostky Drahomíry Miklošové právě hasičům.

„Peníze využíváme na provoz a technické vybavení naší dobrovolné jednotky," potvrdila Miklošová.

V roce 2017 budou Obrnice hospodařit bez zapojení financování se schodkem 2,039 milionu korun. Příjmy by měly dosáhnout 31,419 milionu korun, výdaje pak 33,458 milionu korun.

Zastupitelé schválili návrh rozpočtu na příští rok na svém posledním letošním prosincovém jednání.

„Důvodem schodku je úhrada nákladů za demolici dvou panelových domů z vlastních zdrojů, kdy příjem schválené dotace může být zaúčtován až po jejím obdržení, což bude v průběhu příštího roku. Výsledné hospodaření roku 2017 tak bude nakonec přebytkové," vysvětlila obrnická starostka Drahomíra Miklošová.

Rozpočet zahrnuje provozní příjmy a provozní výdaje na zabezpečení řádného chodu obce při zajišťování plnění všech zákonných povinností.

Neobsahuje žádné investiční záměry s výjimkou demolice dvou panelových domů, zakoupení plošiny na nákladní vůz a zajištění inženýrských činností technických služeb obce.

„Případné akce investičního charakteru v příštím roce projednáme individuálně v zastupitelstvu, a to včetně návrhu na způsob jejich financování," upřesnila Miklošová.

Rozpočet letošního roku zastupitelé schválili jako přebytkový s částkou 33,447 milionu korun na straně příjmů a 32,984 milionu korun na straně výdajů.

Postupně přijatá rozpočtová opatření předpokládají na konci prosince růst příjmů až na 54,158 milionu korun, výdaje by nakonec měly dosáhnout 48,878 milionu korun.

Hospodaření Obrnic by tedy mělo skončit s přebytkem ve výši 5,279 milionu korun.

JAN FOUKAL