Program oslav začne v 15.30 hodin prohlídkou budovy školky v ulici Nová výstavba 168. O půl hodiny později se návštěvníci přesunou do Integrovaného centra volnočasových aktivit, kde vyslechnou úvodní slovo starostky obce Drahomíry Miklošové a zhlédnou vystoupení žáků mateřské školy spojené s rozloučením s předškoláky. Poté zve vedení školky bývalé zaměstnance a absolventy k posezení s občerstvením.

„K informování o oslavách jsme využili sociální sítě i e-mailové adresy bývalých zaměstnanců a absolventů, které máme k dispozici. Vzhledem k ohlasům věřím, že se nás sejde hodně a příjemně si zavzpomínáme," uvedla ředitelka obrnické školky Vladimíra Pechanová. Ta prozradila, že na oslavách nebude jen v roli hostitelky. „Já sama jsem totiž absolventkou obrnické školky, navštěvovala jsem ji ihned po zahájení provozu, což bylo 5. července 1976," upřesnila.

Školka nabízí všestranný rozvoj dětí, individuální přístup včetně adaptačního programu pro nové děti, integraci dětí se zdravotním znevýhodněním, rozvoj schopností na základě individuálních vzdělávacích plánů, rozvoj multikulturních vztahů, inkluzívní vzdělávání, environmentální projekty či práci s interaktivní tabulí. Zapojila se také do celostátních projektů zaměřených na rozvíjení jazykových a čtenářských dovedností dětí či jejich bezpečnost.

Už šestým rokem se školka zaměřuje na podporu vzdělávání dětí většinové společnosti, dětí jiného etnika, dětí cizinců, ale i dětí zdravotně postižených společně v jedné třídě. „Školka úzce spolupracuje s místní základní školou i obecním úřadem. Společně se žáky základní školy se naše děti účastní kulturních a společenských akcí. Zajišťujeme také doprovodný program pro veřejnost při tradičním setkání s občany jako je Den matek, Den seniorů či Vánoční cinkání," doplnila ředitelka.

Školku obec postupně opravuje a modernizuje. Podařilo se získat dotaci EU na zateplení obvodového pláště budovy, v celém objektu se vyměnily koberce za krytinu z PVC a kryty na radiátorech topení, nové jsou i dveře. Zvelebená je zahrady školky. Přibyly keře a záhony, dětí se dočkaly nových herních prvků z přírodních materiálů. V zahradě je také altán, slouží jako zázemí pro letní ekologickou výuku. „Děti mohou pozorovat hmyzí domeček, péči o rostliny mohou trénovat ve spirálové bylinková zahrádce. Pro rozvoj dalších smyslů mohou využívat vodní hrátky – pumpu, hmatový chodník, kamínkový koberec. Hrát si chlapci a děvčata mohou ve vrbové chýši. Nechybí samozřejmě pískoviště, houpačky, průlezky a další herní prvky," vyjmenovala ředitelka.

V letních měsících začne komplexní rekonstrukce provozní části budovy školky. „Bude finančně náročná, zahrnuje výměnu elektroinstalace, modernizaci školní kuchyně, prádelny a skladů, samozřejmě včetně výměny přístrojového vybavení," uzavřela Vladimíra Pechanová.