Obecní úřad Obrnice nabízí sociálně slabým obyvatelům pracovní místa v Technických službách Obrnice, což je nově založená příspěvková organizace obce. Ta lidi zapojuje i od veřejně prospěšných prací.

Obrnice patří s více než čtyřiceti procenty obyvatel romského etnika mezi sociálně vyloučené lokality. Kromě problémů v soužití se obec potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti. „Práci nemá více než 20 procent ekonomicky aktivních obyvatel," oznámila obec s tím, že výraznou převahu poptávky nad nabídkou pracovních míst v regionu ještě umocňuje nízká kvalifikace dospělé populace obrnických Romů.