Úklid Obrnic byl rozdělen do dvou částí, a to rozmístění kontejnerů v obci po dobu 4 týdnů a sběr nebezpečného odpadu. „Akce rozmístění kontejnerů byla uskutečněna hlavně proto, aby si majitelé nemovitostí mohli uklidit zahrady a zbavit se nepotřebného odpadu,“ řekl starosta obce Obrnice Stanislav Zaspal. „Celý úklid je prevence vzniku černých skládek, kterým jsme vyhlásili nesmiřitelný boj,“ dodal Stanislav Zaspal. Akce podobného rázu by se měla v obci opakovat na přelomu měsíce září a října.