Návštěvníci se mohou těšit na stánky s ukázkami dobových řemesel, občerstvení včetně zabijačkových hodů i bohatý doprovodný program. Chybět pochopitelně nemohou masopustní maškary, harmonikář, chodci na chůdách či soutěže pro velké i malé. Děti potěší i pohádkové divadelní představení.

"Chceme, aby se lidé bavili a také více poznávali mezi sebou. Snažíme se proto pořádat hodnotné kulturní a společenské akce, na nichž se mohou setkávat a také se do nich aktivně zapojit. Masopustní rej navíc oživí staročeské zvyky a obyčeje, na něž bychom neměli zapomínat. Odrážejí moudrost a životní zkušenosti našich předků. Navážeme na tradici přerušenu poválečným vystěhováním starousedlíků z pohraničí," vysvětlila iniciativu vedení obce obrnická starostka Drahomíra Miklošová.

Uspořádáním premiérového ročníku obec pověřila profesionální agenturu, od příštího roku už ale starostka počítá s aktivitou zaměstnanců úřadu, příspěvkových, neziskových a dobrovolných organizací a spolků.

"Není to nic, co bychom společně nedokázali. Nejen při organizaci Obrnických slavností, které nás čekají už podeváté, ale i u dalších akcí, jimiž jsou Den dětí, Pálení čarodějnic, Romský festival, Rozloučení s prázdninami či Mikulášská besídka se ukázalo, že umíme odvést práci na úrovni a ještě se skvěle pobavit," doplnila Drahomíra Miklošová.

Připomněla také, že společenské a zábavní akce výrazně přispívají ke zklidnění napjatých vztahů v obci, a to zejména mezi majoritou a romskou menšinou.

Děti z místní základní a mateřské školy se do masopustního veselí zapojí už letos. Zážitky z reje totiž chlapci a děvčata pod dohledem svých učitelek výtvarně ztvární. "Vybraná díla pak představíme veřejnosti na výstavě nazvané Masopust a tradice očima dětí v Integrovaném centru volnočasových aktivit," dodala starostka.