Příspěvek může dosáhnout až 90 procent uznatelných nákladů. Do strategie programu prevence kriminality ministerstva vnitra se Obrnice zařadily poprvé před šesti lety.

Dva asistenti prevence kriminality pracují v obci již od roku 2011, v loňském roce přibyli další dva. Jejich činnost se podle obrnické starostky Drahomíry Miklošové osvědčila. „Prioritním cílem projektu je ve spolupráci s městskou i státní policií snížit počet spáchaných trestných činů a přestupků, a tím posílit pocit bezpečí místních obyvatel. Aktivity asistentů se soustřeďují na střed obce a panelové sídliště, kde žije nejvíce problémových a sociálně slabých rodin, zejména romského etnika. V tomto roce bychom chtěli znovu získat prostředky na financování čtyř pracovních míst pro asistenty," uvedla starostka.

V loňském roce obec získala dotaci 786 tisíc korun. Ta zahrnovala kromě vzdělávání a supervize především mzdové příspěvky na čtyři asistenty prevence kriminality po celý rok. „Podobnou částku, tedy zhruba 800 tisíc korun, budeme požadovat i pro letošek," doplnila Miklošová.

Dva domovníci působí v obecních panelových domech od července 2013. Pomáhají nájemníkům bytů se zajištěním menších oprav, provádějí úklid společných prostor a zároveň chrání obecní majetek. „Požádáme opět o příspěvek na dva domovníky, a to ve výši 150 tisíc korun. Pro letošní rok jsme získali dotaci 115 tisíc korun. Pokud bude činnost domovníků schválena také ve výzvě z operačního programu Zaměstnanost v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, budeme dotaci čerpat pouze na období před zahájením realizace tohoto plánovaného projektu," upřesnila obrnická starostka.

Příměstské tábory obec organizuje ve spolupráci se sdružením Duhovka vždy v době letních prázdnin od roku 2009. Tábor si podle Miklošové velmi oblíbily nejen děti, ale i jejich rodiče. Chlapce a dívky z rizikového prostředí se daří alespoň na čas chránit od negativních vlivů. Letos obec získala na pořádání táborů od ministerstva vnitra 102 tisíc korun, pro příští rok žádá o čtyři tisíce korun více.

Jan Foukal