Obě žádosti putují na ministerstvo pro místní rozvoj. Příspěvek z programu rozvoje a obnovy venkova obec využije na dokončení oprav komunikací v sídlišti Nová výstavba, příspěvek z programu podpory regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití pak na revitalizaci starého hřiště. Třetí etapa ukončí opravy vozovek a chodníků v sídlišti Nová výstavba, zahájené v roce 2017. Vyžádá si 3,22 milionu korun, z toho dotace činí 2,25 milionu korun.

Revitalizace starého fotbalového hřiště, kde obec pořádá kulturní, sportovní a společenské akce, zahrnuje vedle úprav travnaté plochy také rekonstrukci zdevastovaných objektů šaten a sociálního zázemí. Investice je odhadnuta na 5,5 milionu korun, dotace může pokrýt až 70 procent nákladů. Převážnou plochu hřiště získala obec před čtyřmi lety od státu za 1,14 milionu korun.

(fou)