„Příjem dotace se ale projeví až v letošním rozpočtu. Jde tedy o účetní operaci. Neznamená to, že bychom navýšili provozní náklady. V případě, že bychom navíc nepřistoupili k demolici dvou panelových domů na vlastní náklady, obec by za loňský rok vykázala přebytek zhruba 4,5 milionu korun. Právě dotace na revitalizaci Chanova umožní, abychom na konci letošního roku vykázali opět přebytek," vysvětlila.

Předpokládaný vývoj letošního rozpočtu potvrzuje i výsledek hospodaření za prvních pět měsíců, kdy obec hospodařila k 31. květnu s příjmy 27,582 milionu korun, výdaje pak dosáhly ke stejnému datu 21,312 milionu korun. „Zatímco příjmy jsme plnili vzhledem k upravenému rozpočtu na více než 59 procent, čerpání výdajů dosáhlo jen bezmála 46 procent," doplnila starostka.

Obrničtí zastupitelé schválili pro rok 2016 rozpočet s celkovými příjmy ve výši 33,447 milionu korun a celkovými výdaji ve výši 32,984 milionu korun. Po posledních rozpročtových úpravách vzrostly příjmy na 51,878 milionu korun, výdaje pak na 46,466. Přebytek by tak měl činit 5,412 milionu korun. Rozpočet neobsahuje žádné investiční záměry s výjimkou odkoupení pozemků od státní organizace Správa železniční dopravní cesty a pořízení elektrické požární signalizace na technickou budovu obecního úřadu.