Zatímco plán daňových příjmů v loňském roce počítal s výběrem 22,912 milionu korun, skutečnost byla o 4,667 milionu korun příznivější. „Rok od roku se navíc daří vybírat více peněz. V roce 2012 jsme na daních inkasovali 17,665 milionu korun, o rok později to bylo 22,604 milionu korun. Na konci loňského roku už daňové příjmy činily 27,579 milionu korun," vypočítal místostarosta Stanislav Zaspal.

Rozpočet na letošní rok zastupitelé schválili jako schodkový. Příjmy bez zapojení financování jsou plánovány ve výši 44,529 milionu korun, výdaje počítají s částkou 49,163 milionu korun. Schodek by tak činil 4,634 milionu korun. Dá se ale předpokládat, že konečný výsledek hospodaření ovlivní přijatá rozpočtová opatření.

Rozpočet neobsahuje žádné investiční záměry s výjimkou pořízení elektrické požární signalizace v technické budově radnice a pokračující práce na výstavbě nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Termín jejich ukončení je stanoven na konec března.