Příjmy dosáhnou 33,447 milionu korun, výdaje pak 32,984 milionu korun. Oproti původnímu návrhu rozpočtu vzrostly příjmy, a to o daň z přidané hodnoty dle aktuálního vývoje v letošním roce. „Tyto peníze použijeme na úhradu služeb, opravy a údržbu v mateřské škole, úhradu poradenských služeb a nákup pozemků," upřesnila obrnická starostka Drahomíra Miklošová.

Rozpočet neobsahuje žádné investiční záměry s výjimkou odkoupení pozemků od Správy železniční dopravní cesty a pořízení elektrické požární signalizace na technickou budovu obecního úřadu. „Případné akce investičního charakteru v příštím roce projednáme individuálně v zastupitelstvu, a to včetně návrhu na způsob jejich financování," doplnila starostka.

Jan Foukal