V roce 2018 bude obec Obrnice hospodařit se schodkem 2,176 milionu korun. Příjmy by měly dosáhnout 34,091 milionu korun, výdaje pak 36,267 milionu korun.

Zastupitelé schválili návrh rozpočtu na posledním prosincovém jednání. Rozpočet zajistí řádný chod obce. Neobsahuje žádné investiční záměry kromě zakoupení hasičského vozu pro místní dobrovolný sbor, opravy hřbitovní zdi, chodníku mezi paneláky v sídlišti Nová výstavba a plochou před hasičskou zbrojnicí či vybudování přípojky vody mezi sběrným dvorem a starým hřištěm. „Případné akce investičního charakteru v příštím roce projednáme individuálně v zastupitelstvu, a to včetně návrhu na způsob jejich financování,“ sdělil starosta Stanislav Zaspal.

(fou)