Archeologové se mohou pochlubit dalším významným nálezem. Nedaleko Mariánských Radčic a lomu Bílina našli sedm mincí z období 11. až 14. století.

Náhrobní kamenné desky na poli objevili místní lidé někdy už v 60. letech minulého století. Odborníci se mu začali věnovat v 80. letech. Místo nálezu se nachází nedaleko Mariánských Radčic. Výzkum pokračuje i v současné době a je nesmírně bohatý na nálezy hrobů i artefaktů.

„Už čtvrtým rokem zkoumáme impozantní pohřebiště, které nemá v České republice obdoby," sdělil vedoucí výzkumu Archeologického ústavu Akademie věd ČR Petr Čech.

Na nejrozsáhlejším středověkém pohřebišti v Česku se zatím podařilo odkrýt 500 hrobů. Ostatky předků jsou uložené ve vícečetných hrobech, které jsou v řadách a jsou uloženy pod ornicí. Dobře se zachovaly kosti dospělých jedinců, ale v hrobových jámách jsou pohřbeny také děti. Zajímavostí je, že odborníci našli doklady vampirismu.

„Pokud lidé věřili, že je dotyčný upír, měl lebku otočenou tak, že čelist směřovala vzhůru. Nebo ležela celá lebka mezi koleny, případně se hrob zatěžoval kameny," popsal archeolog.

Šperky

Kromě ostatků se výzkum zabývá také nalezenými artefakty. Na místě obřího pohřebiště byly nalezeny esovité záušnice, které byly typické pro Slovany z 10. až 13. století. „Tyto šperky bývaly tehdy součástí účesu, o čemž mimo jiné svědčí zbytky textilií,"uvedl Čech. Letos našli výzkumníci s pomocí studentů již přes 200 záušnic, loni jich bylo 176. Výjimečný je nález mincí z 11. až 14. století.

Tyto mince měly v té době velkou hodnotu. Za jeden denár žila celá rodina i měsíc. Archeologové našli mincí sedm, dva denáry jsou z knížecí Vlády Vratislava II.

V hrobech byly mince uloženy k nebožtíkům, aby se pro ně staly jakousi vstupenkou do podsvětí.

Z pohřebiště se také zachovaly kamenné desky, které se momentálně nacházejí na zahradě obecního úřadu v Mariánských Radčicích a v budoucnu by mohly být zpřístupněné veřejnosti. Odkrytí hrobů a čistění kostí od hlíny je jen počátkem mravenčí práce. Kromě archeologů se na ní podílí také konzervátoři, numismatici a další. Výsledkem bude zpracování historického pramene.

Výzkum bude pokračovat nadále, výzkumníci by měli odhalit zhruba ještě dalších 1 000 hrobů.

Mají na to ještě pět let, než na návrší dorazí velkorypadla z půl kilometru vzdáleného povrchového lomu Bílina.

ČTK, ALENA HERZÁNOVÁ