Vyšší teploty, méně deště, vysychání řek a častější výkyvy počasí s opačnými extrémy. Evropa čelí změně klimatu, a co postihne Mostecko? Odborníci, kteří v tomto století očekávají období sucha, věří v zatopení vyuhlených velkolomů v okolí Mostu. Bude voda v umělých jezerech na Mostecku v budoucnosti stejně cenná jako je dnes uhlí? Nelze to vyloučit.

„Nedostatek vody způsobil zánik řady civilizací. V době oteplování máme fantastickou šanci vytvořit zde ohromnou zásobárnu čisté vody v Čechách,“ řekl Stanislav Štýs, světoznámý expert na rekultivaci Mostecka.

Evropská agentura pro životní prostředí připouští, že zásoby vody neklesnou jen v teplejších sušších oblastech.

„Nedostatek vody se neomezuje na jižní Evropu,“ uvedla agentura. Problém s vodou mají kromě Španělska a Kypru už i Anglie a Belgie.

Předpokládá se, že jih Evropy bude vyprahlejší, sever vlhčí. To je však pouhý odhad.

Celosvětově bude teplota stoupat. „Globální trend bude směřovat k vysychání,“ uvádí server zmenyklimatu.cz.

Za Mostem už druhým rokem vzniká Jezero Most o rozloze 311 hektarů a objemu 35,6 milionu metrů krychlových vody. Nebude jediným obřím rezervoárem vody.

Těžební společnost Vršanská uhelná plánuje Jezero Vršany o ploše 250 hektarů a objemu 20 milionů kubíků vody.

Jezero Vršany vznikne ve zbytkové jámě dnes již propojených lomů Šverma a Vršany mezi Mostem a Chomutovem. Těžba tam má skončit po roce 2050. „Zahájení napouštění se v současné době předpokládá kolem roku 2060,“ informovali těžaři. Před napouštěním musí upravit svahy, dno a břehové linie budoucího jezera. Tam, kde se už netěží, probíhá „zelená“ rekultivace.

Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně nevládní organizace Greenpeace ČR, varuje před přílišným optimismem. První napouštěné jezero – Chabařovice u Ústí nad Labem (252 ha) – ještě není plné.

„Zatím nikdo neví, co to udělá,“ komentuje vznik jezer Rovenský. Nádrže jsou bezodtokové. Voda v nich musí být kvalitní, aby mohla pomoci v období sucha. „Ale nádrže v severních Čechách to celorepublikově nevyřeší,“ tvrdí Rovenský. Preferuje posílit přirozenou schopnost krajiny zadržet vodu například v nivách řek. Otázkou také je, zda všechna jezera vzniknou dřív, než vody začne být nedostatek.