Šestice obrazů pochází z období baroka. V minulosti tvořily inventáře dnes už zlikvidovaných staveb starého Mostu. Zejména kostelů, proto na obrazech převládají náboženské motivy. „Mezi nimi vyniká oltářní obraz Ignáce Raaba o rozměrech 470x300 centimetrů,“ přibližuje perlu sbírky ředitel mosteckého muzea Michal Soukup. Obraz pochází z kostela na III. náměstí v Mostě a málem podlehl zkáze. „V minulosti byl doslova zlomen v půli,“ poznamenal Soukup. Součástí souboru obrazů je například také dílo Alfonse Muchy. Menší formát zdobil dvoranu České záložny v Mostě.

Samotná obnova obrazů nemůže z technických důvodů proběhnout v dílnách muzea či galerie. „Restaurování velkoformátových obrazů vyžaduje zvýšené nároky na prostor, klima, čas a také schopnosti a zkušenosti restaurátorů,“ vysvětlil Soukup. „Nejspíše bude nutné kombinovat různé specializované postupy podle stavu jednotlivých částí děl. Mimo jiné bude nezbytné nahradit původní napínací rámy, což je samo o sobě náročné a není to ani levné,“ připomněl ředitel muzea.

Nádraží v Mostě.
Schody na nádraží v Mostě lidi unavují. Kočárek jel přes koleje

Celkem by se oprava souboru měla vyšplhat na více než deset milionů korun. Proto chce Ústecký kraj coby vlastník sbírek žádat o příspěvek z Norských fondů. „Z předpokládaných výdajů by kraj mohl získat dotaci ve výši 90 procent,“ uvedla krajská mluvčí Magdalena Fraňková.

Podle Soukupa by vysoké náklady neměly být překážkou k tomu, aby se obrazy zachránily. „Jde o památky na zlikvidované město Most, z něhož toho pro další generace zbylo žalostně málo. Domnívám se, že jde o naprostou prioritu,“ řekl ředitel. Pokud kraj dotaci získá, hotovo by mělo být do čtyř let.