Stará kuchyňská linka sloužila téměř šest let a ve vytíženém provozu už dosloužila. Azylovým domem prošlo jen za loňský rok 63 klientek a 105 dětí.

Krabice od bot je předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. V roce 2020 proběhne již po desáté. Současně se sbírkou dárků probíhá i finanční sbírka. V minulých letech dary směřovaly na pomoc maminkám v azylových domech Diakonie.