Jejich polem působnosti tentokrát byla dýmnice, kde absolvovali překážkovou dráhu. Psovodi si nejdříve trasu prošli v dýchacích přístrojích bez psů a poté následovalo její zdolávání ve dvojicích, bez dýchacího přístroje.