I. náměstí
Toto náměstí mělo v průběhu času také tyto názvy - Staré, Tržní, Bismarkovo, Švehlovo, Dr. Beneše, Adolfa Hitlera a nakonec Mírové náměstí. Zajímavou stavbou na tomto náměstí, postavenou saským stavitelem Jakubem Grossem v roce 1550 a zbořenou v roce 1881, byla nádherná budova městské radnice realizována v renesanční podobě. Na jejím místě byla v letech 1881 až 1883 postavena již neorenesanční budova okresního a krajského soudu. Tato budova přetrvala ve stejné podobě až do zániku starého Mostu. Po zboření staré radnice byla postavena ve spodní části I. náměstí radnice nová, již v pseudorenesančním slohu. Na I. náměstí se dále nacházela renesanční kašna od Vincence Petrasche z roku 1587 a morový sloup sv. Anny se sochami zemských patronů z roku 1681 od sochaře Petra z Toscany, který zhotovil na paměť velké morové epidemie, jež postihla v roce 1680 také Most. Do první poloviny minulého století byl na náměstí také hotel Adler, hotel U Zlatého lva a hotel U jelena. V roce 1935 byl na náměstí slavnostně odhalen pomník prvnímu prezidentovi ČSR T.G.Masarykovi. Na náměstí se nacházel také např. hotel Praha (dříve hotel Ross), kino Mír, obchodní dům, Česká záložna, bufet U jelena, prodejny Baťa, knihy, antikvariát, kožešiny - klobouky, lékárna, železářství, Supraphon, švadlenka a další.

II. náměstí
Toto náměstí mělo v průběhu času také tyto názvy - Minoritů, císaře Wilhelma, Hermanna Göringa, dr. Goebblese a nakonec generála Svobody. Zajímavou stavbou na tomto náměstí byl raně barokní klášter minoritů s kostelem sv. Františka Serafinského, původně gotický, v roce 1639 raně barokně přestavovaný. Další zajímavostí na tomto náměstí byla kašna, původně renesanční z roku 1587, od Vincence Petrasche. Na této kašně přibyla v roce 1729 socha lva s městským znakem od J. Dietze. Náměstí bylo vyhlášené svými převážně zeleninovými trhy. Na náměstí se nacházel také např. dům řemesel, prodejny cukrárna, tabák, káva - čaj, ryby - drůbež - zvěřina, partiové zboží, zverimex a další.

III. náměstí
Toto náměstí mělo v průběhu času také tyto názvy - Nové náměstí, Gymnazijní a nakonec dr. Šmerala. Dominantou III. náměstí byl tzv. piaristický kostel, jenž také nesl jméno Sedm radostí panny Marie. Původně pozdně gotická stavba z počátku 16. století tvořila kostel s klášterem a školou. Kostel byl následně ve 2. polovině 18. století zbarokizován. Na III. náměstí byl také kamenný mariánský sloup z roku 1710, který se dnes nachází u kostela ve Vtelně. III. náměstí bylo mezi mostečany zvané také jako autobusové.

Masarykovo náměstí
Toto náměstí mělo v průběhu času také tyto názvy - Hindenburgovo, Poštovní, Masarykovo, Knirschovo, náměstí 14. prosince. Náměstí se nacházelo nedaleko I. náměstí směrem k říčce Běle. Na tomto náměstí stály dvě významné budovy - od roku 1897 nové sídlo c. a k. okresního hejtmanství (původní vila advokáta JUDr. Hergeta) a od roku 1914 budova pošty. Z I. náměstí na toto náměstí vedla ulice Vodní, dále z náměstí vedly ulice Na příkopech, Na bělidle a Jahnova ulice.

Náměstí Republiky
Toto náměstí mělo v průběhu času také tyto názvy - arcivévody Friedricha, Ludwiga Vogela, Husovo a nakonec náměstí Republiky. Náměstí se nacházelo nedaleko mosteckého nádraží. Také na tomto náměstí stály dvě významné budovy - budova ředitelství Severočeských hnědouhelných dolů (dříve Mostecká uhelná společnost, v roce 1870 založena jako Brüxer Kohlenbergbaugesellschaft) a budova městské obchodní školy, která zasahovala až na Šmejkalovo náměstí. Z náměstí Republiky vedly např. tyto ulice - přes náměstí Nádražní ulice, dále Goethova, Míšenská a Seligerova ulice.

Šmejkalovo náměstí
Toto náměstí mělo v průběhu času také tyto názvy - Schmeykalovo, náměstí Vrbenského a nakonec zase Šmejkalovo náměstí. Náměstí se nacházelo vedle náměstí Republiky. Ze Šmejkalova náměstí vedly tyto ulice - Goethova a Teplická ulice.

Václavské náměstí
Náměstí se nacházelo ve směru od I. náměstí na nádraží. Na Nádražní ulici v tomto směru bylo nejdříve Václavské náměstí a potom náměstí Republiky. Zajímavou stavbou na tomto náměstí byl kostel sv. Václava. Kostel patřil pražským křížovníkům, byl původně románský, po polovině 17. století barokně přestavěn a v roce 1929 restaurován. Ke kostelu náležela komenda a špitál křížovníků s červenou hvězdou. Další zajímavou stavbou byla Mariánská lékárna (dříve Andělská lékárna založena roku 1850). Z Václavského náměstí vedly tyto ulice - přes náměstí Nádražní ulice, dále Okružní a Teplická ulice.

Schillerovo náměstí
Toto náměstí mělo v průběhu času tyto názvy - Schillerovo, Frankovo náměstí. Náměstí se nacházelo ve směru od I. náměstí přes Masarykovo náměstí, dále přes říčku Bělu za Okružní ulicí. Ze Schillerova náměstí vedly např. tyto ulice - přes náměstí Okružní ulice, dále Mannlicherova, Schillerova a Schmiedlova ulice.

Smetanovo náměstí
Toto náměstí mělo v průběhu času také názvy - Bašta, Smetanovo náměstí. Náměstí se nacházelo ve směru od I. náměstí na nádraží při Nádražní ulici. Na tomto náměstí stály mimo jiné dvě významné budovy - od roku 1911 budova městského divadla od architekta Alexe Grafa (za budovou divadla byl Jezerní mlýn a vedle již od roku 1888 městské, dříve Císařské, lázně) a od roku 1896 budova městské (později státní) spořitelny s kavárnou Opera. Ze Smetanova náměstí vedly např. tyto ulice - přes náměstí Nádražní ulice, dále Janovská na Litvínov, Palackého a Barvířská ulice.

Náměstí sv. Anny
Toto náměstí mělo v průběhu času také tyto názvy - Jeronýmovo, náměstí sv. Anny. Náměstí se nacházelo ve směru od I. náměstí přes Masarykovo náměstí a říčku Bělu u Gutenbergerových sadů. Zajímavou stavbou na tomto náměstí byl pozdně gotický kostel sv. Anny, který byl původně postaven jako dřevěný kolem roku 1520. Od roku 1878 se stal evangelickým kostelem a ke konci 19. století byl pseudogoticky přestavěn. Nedaleko od náměstí sv. Anny v Gutenbergerových sadech byla v letech 1872 až 1873 postavena novodobá židovská synagoga. V roce 1938 byla vypálena a její trosky zbořeny. Z náměstí sv. Anny vedly tyto ulice - Nádražní a Promenáda u Běly.

Jaroslav Hron

O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.