Dobrý list komory je prestižní dokument hospodářské komory vypovídající o schopnostech pracovníka prvně vstupujícího na trh práce. Dává se vybraným studentům daného oboru, kterým komora ověřuje a potvrzuje znalosti absolventa střední školy. 

Dokument je součástí dlouhodobé kampaně na podporu odborného, zejména technického vzdělávání a řemesel.

Okresní hospodářská komora v Mostě během třinácti let předala již přes šest set Dobrých listů. Speciální dostal v pondělí mimořádně Daniel Vostrý, student mosteckého gymnázia, která nedávno vyhrál mezinárodní matematickou soutěž (více najdete zde).

Absolventi oborů zakončených maturitní zkouškou

Denis Najbert, Střední odborná škola LIVA, Most

Markéta Záleská, Střední škola technická, Most

Zdeněk Fuchs, Schola Humanitas, Litvínov

Nikola Zemanová, Schola Humanitas, Litvínov

Anna Hartmannová, Podkrušnohorské gymnázium

Hana Hálová, Podkrušnohorské gymnázium

Filip Raboch, Podkrušnohorské gymnázium

Milan Kurka, VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

Milan Kalců, VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

Šárka Hejduková, VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

Kristýna Kubelková, Střední odborná škola, Litvínov – Hamr

Andrej Bachovský, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most

Michal Antalecz, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most

Jiří Keclík, Technické lyceum, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most

David Zollpriester, Technické lyceum Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most

Jaroslav Nikolesko, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most

Kristýna Kdýrová, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most

Absolventi oborů zakončených výučním listem

Kateřina Nachmüllerová,  Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most

Jana Ristanovová, Střední škola technická Most

Daniel Matouš, Střední odborná škola, Litvínov – Hamr

Daniel Unger, Střední odborná škola, Litvínov – Hamr

Johan Aleksanjan, Střední odborná škola, Litvínov – Hamr
Lukas Wolf Krejčí Střední odborná škola, Litvínov – Hamr