Na bezmocnou vysokou upozornila strážníky žena, která venčila psa. Městští policisté museli zavolat hasiče, kteří nakonec srnce ze třímetrové jámy vytáhli. Zvíře mělo štěstí, neutrpělo žádná zranění, a tak se okamžitě vydalo zpět do lesa.