Po loňském ukončení privatizace bytového fondu zastupitelstvo schválilo novou bytovou strategii. Obec se pokouší získat co největší počet bytů do svého vlastnictví.

Od společenství vlastníků již obec koupila osm bytů. Obec také v dražbě zakoupila za 2,6 milionu korun panelový dům, který je nyní neobydlený a čeká na vnitřní opravy. Z celkového počtu 2600 obyvatel totiž bydlí téměř 2 000 lidí v panelovém sídlišti a převážná část patří do skupin sociálně slabých obyvatel a neplatičů.

Z třiadvaceti panelových domů obec vlastní tři. Za bezúplatný převod by mohla obec získat další domy, které teď patří Správě železničních a dopravních cest (SŽDC). Posoudit to ovšem musí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Místostarostka Drahomíra Miklošová Deníku sdělila, že v případě, že se nepodaří obci získat panelové domy do vlastnictví – koupě prý není možná z finančních důvodů – je velké riziko vzniku dalšího „Janova“ a všechna dosavadní snaha vedení obce, alespoň o zpomalení přeměny místního sídliště v další Janov, byla zbytečná.

Tři panelové domy s celkovým počtem 88 bytů byly v prosinci 2007 nabídnuty veřejnou nabídkou k prodeji. „Na žádost obce Obrnice a komunikace se SŽDC byly z nabídky staženy, byla zahájena jednání o možném bezúplatném převodu na obec. Z jednání vyplynula možnost převodu na základě privatizačního projektu a jeho předložení do jednání vlády ke schválení,“ sdělila místostarosta Drahomíra Miklošová.

Bezúplatný převod domů ale musí odsouhlasit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „SŽDC zpracovala a prostřednictvím svého nadřízeného Ministerstva dopravy předala Ministerstvu financí privatizační projekt, v němž je navržen bezúplatný převod tří bytových panelových domů na obec Obrnice,“ sdělil Jiří Šťastný ze SŽDC. „Projekt byl předán ministerstvu dopravy v květnu 2008. Pokud je nám známo, Ministerstvo financí bude svoje následné kroky konzultovat s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Proto byla obec požádána, aby dodala Ministerstvu financí záměr na budoucí využití domů, schválený obecním zastupitelstvem,“ dodal Šťastný.

„Poslední informace z Ministerstva financí je, že ve spolupráci s obcí hledá takový postup, kterým by nemohl být zpochybněn privatizační projekt ve smyslu poskytnutí nepovolené veřejné podpory dle pravidel EU. Byl požádán o rozklad ÚOHS, s tím, že se jedná o problematickou lokalitu,“ vysvětlila Drahomíra Miklošová. Obec také musela udělat ekonomické posouzení nákladů a výnosů s cílem prokázat, že případný převod do vlastnictví obce nebude znamenat finanční výnos po mnoho let. Naopak bude znamenat finanční zátěž pro její rozpočet. „Cílem není vytvářet zisky, ale preventivně zamezit vzniku nevratných kroků do budoucna, přinášející problém typu Janov,“ dodala Miklošová.

Tři panelové domy, které chce získat obec do svého vlastnictví, jsou v dezolátním stavu. Z celkového počtu 88 bytů je obsazena přesně polovina. Zbylé byty jsou zničené a prázdné.

Obec by chtěla domy zmodernizovat a novým nájemníkům rozdat přísnější nájemní smlouvy. Obec totiž vede ve svém účetnictví pohledávky za nájemným a službami s nájmem spojených ve výši téměř osm milionů.