Lékař a podnikatel Josef Karas stojí na náměstí v Obrnicích a očekává příjezd europoslanců Jana Zahradila a Miroslava Ouzkého z ODS.

Karas nepřivítá hosty chlebem a solí, i když je také členem ODS, která včera při volebním turné sháněla na Mostecku hlasy. Lékař se svými sousedy drží transparenty s nápisy Zabraňte prodeji a odkupu domů realitními kancelářemi, Pomozte – nechceme druhý Janov, Chceme tady žít, máme tu své domovy.

„Potřebujeme pomoc. Sami to nezvládneme,“ řekne podnikatel Deníku. Za chvíli si Zahradil přebírá petici „POMOZTE, NECHCEME DRUHÝ JANOV“. Během dvou dnů ji podepsalo 431 lidí, to je více než pětina obyvatel obrnického panelového sídliště.

Protestují, že stát nemůže obci předat bezúplatně tři zchátralé a poloprázdné paneláky. Starousedlíci se děsí okamžiku, kdy domy koupí spekulanti a nastěhují do nich problémové nájemníky z jiných měst.

Na odkup za nabízenou odhadní cenu nemá obec peníze. Má smůlu. Podle ministerstva financí by stát bezúplatným převodem domů na obec porušil zákon o veřejné podpoře.

Výjimka má zachránit sídliště

Vedení Obrnic s podporou obyvatel usiluje o získání výjimky od Evropské komise.

„Je to naše jediná naděje,“ řekl Deníku starosta Stanislav Zaspal (ODS).

„Zkusíme výjimku vyjednat. Zeptáme se Evropské komise, zda je to možné,“ reagoval pro Deník Zahradil. Pokud komise obci nevyhoví, musí se podle Zahradila najít jiné řešení. „Nemělo by dojít ke ghettizaci sídliště,“ dodal.

„Nechceme utíkat před nepřizpůsobivými občany, nechceme žít v ghettu,“ uvádí v petici stovky zoufalých obyvatel. Hrozbu místní sociální krize chtějí řešit co nejrychleji, dokud jim pod okny nepochodují extrémisté. „A dokud se zcela neodstěhují slušní občané, dokud zde ještě není druhý Chanov nebo Janov,“ dodávají. Očekávaný prodej státních bytů soukromé sféře označují za časovanou bombu.

Obec trvá na tom, že převzetím domů by jako nový vlastník rizikovou migraci regulovala: zpřísnila by uzavírání smluv se zájemci o byt. Před nastěhováním by museli například zaplatit kauci ve výši několika nájmů a platili by smluvní nájemné.

„Chceme předejít problémům, které vznikly v Janově,“ řekla Deníku místostarosta Drahomíra Miklošová (ODS).

Nevadí nám Romové, ale nepřizpůsobiví

Radní zdůrazňují, že petice není protiromská, přestože Romové tvoří přibližně polovinu obyvatel sídliště. V petici není o Romech zmínka, hovoří jen o skupině „sociálně ohrožených a nepřizpůsobivých občanů, kterou výrazně ovlivňují především realitní kanceláře, vykupující zprivatizované by­ty“.

Tři státní paneláky zkolaudované v roce 1976 provozuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Z 88 bytů je podle obce téměř polovina prázdná. V roce 2007 obec prosadila zastavení záměru prodeje paneláků ve veřejné soutěži. Ministerstvo dopravy poté rozhodlo o zpracování privatizačního projektu na bezúplatný převod na obec Obrnice. Po roce a půl státní experti vyslovili verdikt, že převod by byl v rozporu s normami EU.

Většina paneláků v Obrnicích patří společenství vlastníků. Obec má tři domy. Třetí koupila v dražbě za 2,5 milionu korun, protože firma vlastnící dům, byla v úpadku a hrozil prodej bytů spekulantům.

Aby stabilizovala a lépe kontrolovala bytový fond, koupila obec další čtyři byty, dalších zhruba deset vlastní v domech společenství vlastníků.

Obec Obrnice má celkem 2 550 obyvatel. Už v roce 2006 ji experti zařadili na státní seznam sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit. Obrnice sousedí s mosteckým sídlištěm Chánov, které patří k nejznámějším českým romským ghettům.

Přestože úterní akce v Obrnicích byla i marketingovým tahem ODS na podporu jejích kandidátů, podle Zaspala nezůstane jen u ODS. Obec chce získat zastání i u jiných politiků a institucí.

Petice občanů obce Obrnice

„POMOZTE, NECHCEME DRUHÝ JANOV“

Vážení páni poslanci,

my občané obce Obrnice, spolu s vedením obce se na Vás obracíme o pomoc při řešení problému, spojeném se záměrem a snahou zamezit postupující nekontrolovatelné migraci obyvatel, převážně ze skupiny sociálně ohrožených a nepřizpůsobivých občanů , kterou výrazně ovlivňují především realitní kanceláře, vykupující zprivatizované byty.

Život v naší obci je už nyní výrazně ovlivněn nejen těsným sousedstvím s nechvalně známým sídlištěm Most-Rudolice (Chanov), ale i skladbou obyvatel, především v lokalitě panelového sídliště.

Doslova další časovanou bombou může být prodej tří panelových domů ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Správou železniční dopravní cesty, st.org. (dále jen SŽDC), kolaudovaných v roce 1976, s počtem bytů 88, z nichž je již téměř polovina prázdná.

Záměr prodeje, vyhlášený SŽDC v roce 2007, se vedení obce podařilo jednáním zastavit a dosáhnout na rozhodnutí Ministerstva dopravy, zadat SŽDC zpracování privatizačního projektu na bezúplatný převod pro Obec Obrnice.
Odkup panelových domů za nabízenou odhadní cenu z rozpočtu obce je nereálný.

Po roce a půl je závěr Ministerstva financí, které privatizační projekt posuzovalo, že bezúplatným převodem domů na obec by došlo k porušení Zákona o veřejné podpoře.

Jedinou nadějí je získání výjimky od Komise Evropských společenství, a to Vašim prostřednictvím.

Pokud bude projekt vrácen zpět na SŽDC, hrozí znovu riziko vyhlášení veřejné soutěže na prodej a odkup domů realitními kancelářemi, které neřeší dopady na sociální skladbu obyvatel.

Proto se obracíme na Vás se žádostí o pomoc při snaze řešení problému dokud to jde, dokud nám zde nepochodují extrémisté, dokud se zcela neodstěhují slušní občané, dokud zde ještě není druhý „Chanov“ nebo „Janov“.

Chceme tady žít, máme tu své domovy.

Nechceme utíkat před nepřizpůsobivými občany, nechceme žít v ghetu.


Občané obce Obrnice
(podpisy přiloženy na samostatných listech)

V Obrnicích 14.5.2009