Vstup do kostela byl zdarma. Výročí 500 let od položení základního kamene kostela doprovázely historické scény, dobový jarmark a další atrakce. Lidé stáli hodiny ve frontě na poštovní známku s obrázkem kostela, na pamětní listy, obálky prvního dne a na příležitostné razítko. Na slavnost, při které zazněly v úvodu kostelní zvony, přijeli i oficiální hosté ze Saska, Nizozemska a Maďarska, kde má Most partnerská města.

Oproti Mostecké slavnosti byl větší klid, protože vše bylo v historickém stylu, bez rockových koncertů. Oslovení návštěvníci konstatovali, že se jim akce moc líbila.

Památka Nový pozdně gotický kostel se začal stavět roku 1517 podle plánů Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu na místě raně gotické baziliky. Ze staršího kostela se dodnes dochovala pouze krypta. Stavba nového chrámu, zasvěceného Panně Marii, trvala až do začátku 17. století. Při likvidaci starého Mostu byl kostel přesunut v roce 1975 po kolejích o 841 metrů do blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha. Kostel patří státu a neslouží pro pravidelné církevní obřady. Je pod správou Národního památkového ústavu a slouží jako prohlídkový objekt s expozicí regionálního sakrálního umění. Ve sklepení je galerie.