Biskup Jan Baxant v přesunutém mosteckém chrámu požehnal bustu Jakuba ze Schweinfurtu, který byl v 16. století jeho stavitelem. Bustu si objednal Národní památkový ústav. Autorem je akademický sochař Bořivoj Rak, restaurátor historických památek zaniklého starého Mostu.

Ceremoniál se konal po mši. Ta byla slavnostní, na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie, které je světoznámý chrám zasvěcen. 

Obě akce se staly součástí letošní oslavy 500. výročí položení základního kamene kostela. Na mši přijela i delegace ze saského Annabergu, kde mistr Jakub také působil jako stavitel chrámu, který se podobá mosteckému.