V Bezděkově u Žatce totiž začalo fungovat muzeum, které právě historii letiště, jeho lidí, příslušníků 11. stíhacího pluku, a jejich příběhy mapuje. Muzeum je dílem spolku Letci Žatec.

Při slavnostním zahájení provozu došlo nejen na zdravice od čestných hostů, ale také na několik překvapení, včetně předávání dortu s emblém jednotek působících na letišti. Křtila se i nová knížka někdejšího velitele letiště Václava Vaška Etudy ještě vonící luftem, kterou právě u příležitosti otevření muzea vydalo chebské nakladatelství Svět křídel. 

Mezi účastníky slavnostního otevření muzea nechyběli členové spolku Severočeský letecký archiv Most, který s expozicí Korea - Merkur spolupracuje.