Most je známý alejemi sakur, které svými květy krášlí ulice. V tomto týdnu, kdy začnou ve velkém opadávat, zažijí Mostečané růžový déšť a chodci se budou brodit voňavým kobercem.

Nejdelší sakurová alej v Mostě měří 1,3 kilometru a vede ulicemi V. Nezvala a Z. Fibicha. Sakury kvetou i na dalších místech.