Dělo se tak v rámci zpětného najíždění výrobny etylenové jednotky do provozu. To se neobešlo bez světelných a zvukových efektů. „Za ty se obyvatelům omlouváme,“ zní ve zprávě společnosti.