V prvním prohlášení Vozka tvrdí, že už vrátil městu peníze, které putovaly z radniční kasy na jeho třísemestrální manažerské studium MBA.

Toto prohlášení s omluvou a přiznáním chyby Mostecký deník zveřejnil v úterý. Díky tomu mnozí lidé primátorovi odpustili.

Jenže ve druhém, později zaslaném prohlášení, Vozka oznámil, že je „ochoten částku uhradit“. To je úplně jiná, nová situace. Absurdní situace.

Vozka ve středu Mosteckému deníku sdělil, že platí druhé prohlášení. Od prvního, které vzniklo v jeho mateřském sdružení, dal ruce pryč.

Redakce zveřejňuje obě prohlášení, aby ukázala, jaký zmatek nastal a jak snadno lze uvést veřejnost v omyl.

Tajemný dárce

Jedno je jisté a je to ještě překvapivější. Město už peníze za MBA, 180 tisíc korun, dostalo. Ale ne od Vozky. V pokladně banky je 31. března složil anonymní dárce. Ani magistrát jeho jméno nezná. „Obdržel jsem informaci, že prostředky složil na účet města někdo z občanů. Pokud to bylo Sdružení Mostečané Mostu, tak prostředky vrátím tomuto sdružení. Došlo tak bez porady se mnou,“ sdělil Vozka Mosteckému deníku.

„Sdružení Mostečané Mostu nic neplatilo,“ řekl František Ryba, výkonný sekretář sdružení. Dodal, že ani on za Vozku nic nezaplatil.

Pokud identitu záhadného dárce nikdo nezná, nemá primátor peníze komu vrátit.

PROHLÁŠENÍ ČÍSLO 1 (Zdroj: tiskové prohlášení rozeslané médiím z centrály Sdružení Mostečané Mostu v úterý 1. dubna v 15.52 hodin)

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
ING. VLASTIMILA VOZKY,

PRIMÁTORA MĚSTA MOSTU

Vážení spoluobčané,
ze sdělovacích prostředků jste se dozvěděli, že jsem studoval MBA z finančních prostředků města. Tímto sdělením jsem byl velmi překvapen a osobně zasažen.
Protože se tyto informace objevily minulý pátek, využil jsem víkendu ke zjišťování informací a na základě jejich analýzy jsem zjistil, že mi bylo nesprávně interpretováno znění příslušného zákona. Mojí chybou je, že jsem si výklad zákona neověřil, což je dáno obrovským nedostatkem času jako důsledku mého velkého pracovního vytížení ve funkci primátora i poslance zákonodárného sboru – Poslanecké sněmovny.
Po výkladu zákona odborníkem na legislativu nyní vím, že můj postup v případě studia MBA je sporný, ne-li přímo nesprávný. Jako občan České republiky i jako obyvatel statutárního města Mostu, dokonce jeho vrcholný funkcionář, nechci toto město nikterak poškodit. Proto jsem s vedením Sdružení Mostečané Mostu hledal cestu, jak svoji chybu napravit. Usoudil jsem, že nejrychlejším a nejlepším řešením bude okamžité zaplacení částky, kterou za moje třísemestrální studium MBA statutární město zaplatilo. Celou částku jsem uhradil v pondělí 31. března 2014.
Všem občanům se za svoji chybu omlouvám.

Ing. Vlastimil Vozka
primátor města Mostu

PROHLÁŠENÍ ČÍSLO 2 (Zdroj: tiskové prohlášení rozeslané médiím Vozkou v úterý
1. dubna v 19.15 hodin)

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
Ing. Vlastimil Vozka, primátor města Mostu

Minulý pátek se v médiích objevila informace, že jsem si „nechal“ za veřejné prostředky města zaplatit titul MBA na soukromé škole. Touto dezinterpretací jsem velmi nemile překvapen a osobně zasažen.
V žádném případě jsem si nechtěl studiem vylepšit svou kariéru či se obohatit o titul na úkor rozpočtu města. Od roku 2012 jsem absolvoval vzdělávání, které se týkalo problematiky personálního řízení, financování, evropské spolupráce a mezinárodních financí.
Šlo tedy o vzdělávací program, který jsem považoval za přínosný k řízení města a veřejných financí. Titul MBA, který by s tím souvisel nehodlám používat.
Velmi mě mrzí, že nyní po dvou letech je situace o potřebě tohoto vzdělávacího programu vnímána jinak.
Aby ale nedošlo k jakýmkoli pochybnostem, i když je mi jasné, odkud podobné pomluvy před blížícími se komunálními volbami vycházejí, jsem ochoten částku, kterou za mé třísemestrální studium MBA statutární město zaplatilo, uhradit.
Chtěl bych všechny spoluobčany Mostu i své kolegy ze sněmovny ujistit, že jsem v žádném případě nechtěl uškodit městu, jehož prosperitu a dobré jméno jsem vždy chránil. Své známé o tom ujišťovat nemusím, dobře mne znají.
Přesto, že vím, že mnoho státních úřadů, ale i soukromých firem vzdělávací programy svým zaměstnancům hradí, měl jsem si uvědomit, že se má snaha o sebevzdělávání může otočit proti mně. Všem se za svoji chybu omlouvám.

Ing. Vlastimil Vozka,
primátor města Mostu

Hledání pravdy je stále obtížnější

V úterý se na chvíli sešli František Ryba, výkonný sekretář  Sdružení Mostečané Mostu, a primátor Vlastimil Vozka, člen Sdružení Mostečané Mostu a poslanec. V centrále sdružení, v budově Krušnohoru, řešili  kauzu MBA.
Toto následovalo:

V 15.52 hodin obdrží média emailem z centrály sdružení oficiální tiskové prohlášení,    v němž se Vozka omlouvá za to, že studoval MBA za peníze města, vysvětluje důvody pochybení a sděluje, že peníze městu vrátil (viz Prohlášení číslo 1). Mluvčí sdružení Petr Prokeš posílá redakci sms, že  prohlášení bylo vydáno. Důležité sdělení, které vnáší nový pohled na kauzu MBA, Mostecký deník neprodleně zveřejnil na svém webu. Krátce poté volá redakci Bronislav Schwarz, poslanec a ředitel městské policie, který zveřejněné prohlášení zpochybňuje. Schwarz říká, že podle jeho informací Vozka o ničem neví a nic nezaplatil. Ptá se, odkud redakce prohlášení má. Dostává odpověď, že z důvěryhodného a ověřeného zdroje, od mluvčího sdružení po schůzce Vozka-Ryba. 
Redakce telefonuje mluvčímu a Rybovi. Oba potvrzují autenticitu tiskového prohlášení.   Vozka telefon nebere.
Schwarz volá redakci podruhé. Kritizuje ji, že si text prohlášení neověřila u Vozky. Dostává se mu opět vysvětlení, že se jedná o standardní postup při obdržení oficiální tiskové zprávy z důvěryhodného a léty ověřeného zdroje, v tomto případě z instituce, z centrály sdružení, jehož je Vozka členem (když starostka Lomu Kateřina Schwarzová poslala v únoru médiím emailem tiskové prohlášení předsedy hnutí Severočeši.cz Bronislava Schwarze o změnách v hnutí, redakce z něj také citovala bez ověření a pak s ním dále pracovala v dalších článcích).  
Vozka opět nezvedá telefon. 


V 19.15 hodin média obdrží ze soukromého emailu se jménem Vlastimil Vozka  prohlášení, že toto je autorizovaná tisková zpráva. Vozka v tomto prohlášení, které je důraznější a propracovanější obhajobou, píše, že je ochoten částku, kterou za třísemestrální studium MBA statutární město zaplatilo, uhradit. (viz Prohlášení   číslo 2)

V 19.42 hodin volá redakci Schwarz. Ptá se, zda redakce obdržela od Vozky tiskové prohlášení. Dodává, že je zcela odlišné od toho ze sdružení, že se ukázala pravda a že první prohlášení psali Ryba s mluvčím. „Je to k smíchu,“ shrnuje situaci  Schwarz.

V 19.58 hodin píše redakce na soukromý email se jménem Vlastimil Vozka, že obdržela dvě rozdílná tisková prohlášení, pod nimiž je Vozka podepsaný. Redakce žádá Vozku o odpověď na tři otázky:
1. Které prohlášení platí?
2. Můžete, prosím, vysvětlit ty rozdíly? (například v jednom prohlášení je, že jste peníze vrátil, ve druhém, že jste ochoten je zaplatit)
3. Je pravda, co řekl Schwarz, že ty peníze uhradilo Sdružení Mostečané Mostu?

Ve středu 7.59 hodin redakce obdrží emailem odpovědi:
1. K Vašim dotazům upřesňuji, že jsem autorizoval prohlášení, které bylo odesláno z mojí adresy. Prohlášení, které bylo odesláno tiskovým mluvčím Krušnohoru byl návrh, který měl být podkladem pro družstevní Zpravodaj. Vzhledem k tomu, že nevystihovalo přesně problematiku, tak jsem Vám poslal prohlášení, které je přesnější.
2. Pokud se týká úhrady částky za studium, tak jsem obdržel informaci, že prostředky složil na účet města někdo z občanů. Pokud to bylo Sdružení Mostečané Mostu, tak prostředky vrátím tomuto sdružení. Došlo tak bez porady se mnou.

V 9.50 hodin Vozka sděluje redakci, že se od prvního prohlášení zaslaném ze Sdružení Mostečané Mostu distancuje. Podle něj nebylo jím autorizované. Vozka dodal, že platí jeho prohlášení, které zaslal médiím on sám. Odmítá podezření, že mu do toho mluvili Schwarz a Jiří Zelenka (Severočeši.cz). Vysvětluje, že po schůzce s Rybou, která trvala pár minut, obdržel od sdružení návrh prohlášení, a odpovědí „OK“ potvrdil pouze to, že ho obdržel, nic víc. Nečetl ho. Vrátil se k tomu až později, kdy ho, jak říká, upřesnil.

V 11.36 hodin redakce telefonuje Rybovi. Konfrontuje ho s s tvrzením Vozky, který popírá platnost prvního prohlášení . „Jsem z toho v šoku,“ říká Ryba. Vysvětluje, že s Vozkou na schůzce mezi čtyřma očima dohodli základní teze prohlášení s tím, že bude po autorizaci posláno médiím. Vozka pak odjel a mluvčí sdružení sestavil podle závěru jednání,  které mu bylo tlumočeno, tiskové prohlášení. To putovalo emailem Vozkovi k autorizaci. Podle Ryby je to běžný postup. Mezitím se u Ryby sešel volební štáb sdružení. Čekalo se, až si Vozka prohlášení přečte a potvrdí platnost. Aby se stihlo poslat do uzávěrek novin, urgovala se žádost o autorizaci u asistentky primátora. Ryba pak dostal od Vozky sms zprávu. Bylo v ní: „OK.“
Všichni to brali jako potvrzení, že vše je v pořádku, a prohlášení dali médiím.