V době největšího rozkvětu na přelomu 19. a 20. století měla obec skoro tři stovky obyvatel. V roce 1950, po znovuosídlení pohraničí, v ní bydlelo 105 lidí, ale v roce 1991 už jen 35 osob. Řada budov byla zbourána nebo zpustla, ale v posledních patnácti letech počet obyvatel roste díky výstavbě nových rodinných domů a rekonstrukcím.

Právě v této obci vznikla myšlenka postavit novou kapli na návsi, protože původní kapli v 70. letech kdosi zbořil. Obnova tradičního objektu se zvonem má být poděkováním za to, že se ves podařilo zachránit.