„Naším cílem je udržet výdaje pod úrovní výše příjmů. Tato preference se nám daří, jsme v černých číslech. Rozpočet navíc plně sanuje dluhovou službu," uvedla obrnická starostka Drahomíra Miklošová.

Plnit se daří také daňové příjmy, i když ne v objemu predikovaném ministerstvem financí po schválení nového přerozdělování daní. Pokles však obec zaznamenala u daně z nemovitosti. Ve srovnání s 31. červencem 2012 se vybraná částka nyní snížila o 700 tisíc korun. Meziroční srovnání je přesto pozitivní. Letošní výsledek hospodaření od ledna do konce července představuje nárůst daňových příjmů o 1,547 milionu korun.

Obec v současné době splácí úvěry, které čerpala na zateplení budovy základní školy, výměnu oken za plastová v jednom z bytových domů a nákup traktoru s vlekem. Vrací také půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení.

Upravený rozpočet na rok 2013 počítá s celkovými příjmy 42,129 milionu korun a výnosy 39,245 milionu korun. V loňském roce Obrnice hospodařily s přebytkem 19,323 milionů korun, když příjmy k 31. prosinci 2012 činily 53,775 milionu korun a výdaje 34,452 milionu korun. Konečný konsolidovaný výsledek ale ovlivnily přijaté dotace. Po jejich odečtení by kladný výsledek hospodaření dosáhl 1,9 milionu korun.

Jan Foukal