V tomto areálu sídlí a funguje několik organizací. Stal se významným společenským centrem, kde se setkávají důchodci, sportovci a členové dalších klubů a spolků.

Radnice předložila zastupitelům materiál obsahující možnosti nakládání s majetkem města v rámci snižování provozních výdajů. Návrh vedle dalších objektů popisuje možný osud domu v ulici U Bílého sloupu. Ten by si město mohlo i nadále ponechat, nebo jej prodat. „Že se město chystá budovu prodat je poplašná zpráva. V návrhu je tato informace uvedena pouze jako jedna z variant," říká místostarostka Erika Sedláčková. Prodej by přicházel v úvahu pouze tehdy, jestliže by se našli adekvátní, nebo lepší prostory pro všechny činnosti, které se zde vykonávají. Navíc by nové prostory musely být ekonomicky výhodnější. „Nejsem přesvědčena o tom, že bychom takové našli," dodává Erika Sedláčková.

Vedle tenisového klubu, který má v Litvínově dlouholetou tradici, se zde schází skoro tři sta seniorů. Dům se stal také útočištěm pro Svaz tělesně postižených, nebo občanské sdružení Senses, které sdružuje rodiny s dospívajícími dětmi a dospělými s postižením. „Budovu navštěvuje okolo pěti set lidí. Město by ji mělo zachovat," myslí si Zdeněk Bártko, který vystoupil během jednání zastupitelstva v diskuzi občanů.

Vedení města by o případném prodeji uvažovalo teprve po důkladné analýze a diskuzi. Už nyní se ale někteří zastupitelé i radní přiklánějí k zachování současného stavu. „Litvínov by si některé majetky měl ponechat a některé činnosti pro neziskové organizace, jako jsou kluby seniorů, spolufinancovat," myslí si zastupitel Martin Klika.