Nejprve úspěch, pak zklamání. I přesto, že město Most loni postoupilo až do finále programu Parky Nadace Proměny, tak finanční injekci na obnovu parku Střed překvapivě nezískalo. Nic ale není ztraceno.

CHYBĚLY PENÍZE

Správní rada nadace své rozhodnutí o poskytnutí dotace sice odložila, ale záměr obnovy parku mezi sportovní halou a budovou SHD Komes ji zaujal, a tak nabídla Mostu půlmilionovou podporu pro takzvanou předrealizační přípravu.

„Správní rada se domnívá, že je potřeba záměr ještě doladit,“ řekl primátor Mostu Jan Paparega s tím, že město se snaží místními kdysi velmi vyhledávaný, dnes však značně zdevastovaný park zvelebit už několik let, jenže chyběly peníze.

Revitalizaci parku připravovaly i bývalé městské vlády. Jeden z projektů na obnovu parku vznikl už v roce 2003, i z něj ale sešlo.

Město se loni snažilo získat od Nadace Proměny Karla Komárka dotaci ve výši 25 milionů korun. „Vedení nadace požaduje větší participaci. Chce, aby se zapojily všechny skupiny obyvatel včetně odborníků, a vlastně tak potvrdily, že obnovu parku chtějí všichni,“ doplnil náměstek primátora Marek Hrvol.

Půlmilionový příspěvek je určený k úhradě nákladů na práci projektového manažera a týmu odborníků.

Podle nadace půjdou tyto peníze také na odbornou a konzultační podporu při participaci, odbornou podporu při procesním nastavení projektu a komunikační podporu pro propagaci projektu.

PARTNER ZE SASKA

Do konce října má radnice předložit nadaci zprávu o průběhu předrealizační přípravy. Poté ji správní rada vyhodnotí a rozhodne, zda dotaci ve výši 25 milionů korun městu poskytne. Celkové náklady na obnovu parku jsou zhruba 30 milionů korun, přičemž 85 procent nákladů chce město pokrýt právě z dotace Nadace Proměny.

Podmínkou přidělení dotace je získání partnera za hranicemi, kterým bude saské město Marienberg. Dalším partnerem bude Podkrušnohorské technické muzeum.

Původně se počítalo s tím, že rekonstrukce parku Střed začne ještě v roce 2017 a potrvá tři roky.

V chystaném novém objektu v parku se mají například konat výstavy a přednášky související se starým Mostem, rekultivacemi, hornickou problematikou a zahlazováním důlní činnosti.

Součástí nového parku má být také naučná stezka. Původně měl být park volně přístupný ze všech stran jako dnes, ale radní později změnili názor. Do projektu zařadili plot, aby se dal v případě potřeby postavit. „Oplocení by mohlo být významným nástrojem, jak snížit degradaci parku,“ připomněl Marek Hrvol.

V plánu jsou i kamery a dozor z chystané služebny městské policie v blízkém bloku 92. V projektu je třeba kruhová kolonáda o vnitřním průměru 88 metrů, dětské hřiště a amfiteátr. Park by se na noc zamykal. Jak to bude s návštěvní dobou, zabezpečením, se psy, alkoholem a kouřením, určí provozní řád.