Babišův příjezd je součástí snah reprezentace Mostecka, aby se centrální orgány více zabývaly místními problémy, na které jsou radnice krátké. Jsou to třeba obchod s chudobou, extrémní zadlužení obyvatel nebo nevyjasněné budoucí provozování jezera Most.

Šňůra oficiálních návštěv začala minulý týden jednáním ministra životního prostředí Richarda Brabce v Litvínově, který se samosprávou probíral sucho, opakované zákazy vstupu do lesů, chystané posunutí těžby na Dole Bílina a svoz odpadků.

Větší delegace z parlamentu a několika ministerstev přijede 21. února do Mostu, kde budou zasedat sněmovní výbor pro sociální politiku a výbor pro zdravotnictví. Zástupci regionu se jich například zeptají, jak od loňska pokročila jednání o zpřísnění výplat sociálních dávek a o změně norem na bydlení, aby se byty nepřeplňovaly nájemníky vystěhovanými z jiných měst.

Do Mostu se chystá po Babišovi parlamentní výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Přijet má 20. a 21. března a navštíví i Ústí nad Labem. „Program se z převážné části bude zabývat bytovou problematikou a rozvojem našeho regionu,“ sdělil mostecký poslanec a člen výboru Jan Schiller.

Zákonodárci a zástupci ministerstev zajedou i na jezera Most a Milada, protože se má rozhodovat o financování těchto nových rekreačních zón.

Další témata k řešení zazněla na zasedání Hospodářské a sociální rady Mostecka, která je spolkem obcí, úřadů, firem a odborů a zabývá se i nezaměstnaností. Počet evidovaných uchazečů o práci sice v okrese koncem ledna klesl na 4693, ale Mostecko je na tom v Ústeckém kraji stále nejhůř. Navíc roste podíl nezaměstnaných s nejnižším vzděláním a trh práce omezují dluhy. Exekucím čelí polovina nezaměstnaných evidovaných úřadem práce, který vyřizuje exekuční příkazy a strhává je dlužníkům z podpor. Kvůli obavám z větších srážek ze mzdy se část nezaměstnaných snaží vyhýbat práci.

Přestože od roku 2014 stoupá počet volných míst, bez práce jsou i vysokoškoláci. Teď jich úřad eviduje necelou stovku. „Hlavními důvody jsou obvykle jejich vyšší věk, zdravotní omezení a vzdělání v oborech, které už na trhu práce neuplatní tak jako dřív,“ uvedla poradkyně úřadu práce Helena Chudobová.

Statistiku lidí, kteří nemají o práci zájem, úřad nevede, ale podle odhadu jich je víc než třetina. Díky poklesu celkového počtu nezaměstnaných se jim úřad může intenzivněji věnovat. Část z nich posílá na rekvalifikační kurzy, aby mohli být například žádanými svářeči či řidiči vysokozdvižných vozíků.