SVS zahájila v Mostě další plánovanou investiční akci roku 2016. Tentokrát rekonstruuje často poruchový vodovod v ulici Vítězslava Nezvala.

„Vodovod v ulici Vítězslava Nezvala v centru města je z litiny vnitřního průměru 100 milimetrů. Byl uveden do provozu v roce 1960. Je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. V téže ulici vedený zásobní vodovodní řad vnitřního průměru 350 milimetrů a kameninová kanalizace vnitřního průměru 300 milimetrů z roku 1966. Ty jsou v dobrém stavu a výměnu nepotřebují," informoval dále Hladík s tím, že SVS pro rekonstrukci použije potrubí z litiny o vnitřním průměru 100 mm v délce 594,9 metrů.

Součástí stavby je přepojení všech 12 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase. Stavba bude v celé délce realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Práce budou dokončeny do 30. června. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 72,9 milionů korun bez DPH.