"Na zahajovací schůzce bylo s architektem a projektantem dohodnuto, že bude vypracována studie, která bude řešit stavební a jiné úpravy komunikací, parkoviště pod mostem, náspy," uvedla Kučerová.

Mezi podmínkami zadání bylo třeba zúžení na dva jízdní pruhy, jeden chodník, zachování výhledu na Krušné hory a parkovacích ploch pod mostem. Nyní se začne pracovat na projektové dokumentaci, předběžný termín pro zahájení stavby mostu je začátek roku 2019 a vlastní výstavba se odhaduje na rok.

Současný most, který je součástí páteřní komunikace přes město, je na konci své životnosti. Náklady na údržbu jsou vysoké, proto se radnice rozhodla pro nový.

10 návrhů

Do architektonické soutěže přišlo deset návrhů - podívejte se na ně. Pod vítězným jsou podepsáni architekti Marek Blank, Petr Tej a Janek Srnka. Porota ocenila zvolené proporce. "Návrh je svými liniemi designově přesvědčivý zejména pro čistotu, lapidárnost, jednoduchost a subtilnost, pravdivě vstupuje do kontextu místa, investiční náklady se jeví jako reálné," uvedli porotci k hodnocení návrhu.

Návrh mostu číslo 8

Konstrukce je navržena z betonových prefabrikátů. Oproti nynějšímu mostu bude nový užší o 5,3 metru. Tím se mají zlepšit podmínky pro obyvatele přilehlých domů.

Architektonická soutěž na nový most byla druhá v historii Litvínova. První v roce 1947 byla na stavbu Koldomu (kolektivní dům). Autory jsou Václav Hilský a Evžen Linhart a dům je technickou památkou. Projekt byl dokončen v roce 1958.