Ne vždy všechno vyjde tak, jak je plánováno. Tato skutečnost se nyní dotkla i Litvínova. Podle původního harmonogramu měli městští zastupitelé při svém červnovém zasedání řešit a v ideálním případě také schválit soutěžní podmínky týkající se architektonické soutěže, z níž vzejde nová podoba mostu na křižovatce ulic Podkrušnohorská a Mezibořská. Tímto nezbytným krokem by tak v podstatě soutěž odstartovali.

V programu ale tento bod chyběl. „Bohužel se nám nepodařilo soutěžní podmínky předložit do jednání orgánů města v červnu, protože jsme neměli potvrzenou účast od nezávislých odborníků poroty. Jedná se o známé české architekty, kteří mají s architektonickými soutěžemi velké zkušenosti. Většina z nich má velmi nabitý program, proto byl velký problém najít termín, kdy by se s námi mohli všichni sejít. Nejdříve totiž musí proběhnout ustavující schůze poroty, na které dojde ke schválení podmínek, které až poté projednávají orgány města, tedy i zastupitelstvo," vysvětlila Jana Břečková z odboru investic a regionálního rozvoje litvínovské radnice.

Úřadu se navíc nejprve nějakou dobu nedařilo nezávislé odborníky do poroty najít. „Nejdříve z důvodu velké pracovní vytíženosti několik architektů účast odmítlo. Kladli jsme důraz na prestiž odborníků, kteří v porotě zasednou, což nás stálo drahocenný čas," uvedla Jana Břečková.

Ustavující schůze poroty, ve které jsou i zástupci radnice, například starostka Kamila Bláhová, se uskutečnila v pátek. Věc následně projednají radní. Zastupitelé se pak kvůli soutěžním podmínkám sejdou mimořádně na konci července. Podmínky musí probrat také Česká komora architektů, která vydá takzvanou doložku o regulérnosti.

Poté může město vyhlásit samotnou architektonickou soutěž. „Chceme tak učinit v srpnu. Na doporučení České komory architektů ji vyhlásíme koncem prázdnin, protože toto období může znamenat menší účast soutěžních návrhů," doplnila Jana Břečková. Vítězný návrh by měl být vybrán na podzim.