Mostečané budou muset ještě patnáct měsíců dávat velký a nebezpečný odpad pouze do jediného sběrného dvora, ke kterému nevede z města chodník. Radní posunuli termín výstavby a otevření přístupnějšího druhého sběrného dvora do 1. srpna 2009. „Je to rozhodnutí města, které budeme respektovat,“ řekl Deníku Petr Klimecký, ředitel Technických služeb města Mostu.

Podle původního plánu měl nový dvůr sloužit na okraji sídliště Výsluní už od letošního ledna. Průtahy způsobil spor mezi radnicí a technickými službami o vhodnosti vybraného pozemku v ulici Zahradní a zvýšení nákladů na stavbu z jednoho milionu na 6,8 milionu korun.

Odborníci už dříve upozornili, že téměř sedmdesátitisícový Most by měl mít nejméně dva sběrné dvory. Před třemi lety chtěla radnice postavit sběrný dvůr na parkovišti v ulici U Parku, kde v domech s pečovatelskou službou bydlí senioři. Kvůli protestům místních obyvatel radní záměr zrušili.

Jediný sběrný dvůr stojí v odlehlé ulici Šikmá směrem na Chanov za hlavní silnicí Chomutov – Most – Praha.

Podle Jany Krátké, dispečerky Ekologického centra, se v Mostě vylepšily podmínky pro třídění domovního odpadu. Ve městě je celkem 366 stanovišť s kontejnery na separovaný sběr. „Množství vytříděného odpadu rok od roku roste. Čísla hovoří jasně,“ uvedla Krátká.

Mostečané mají podle ní problém s velkoobjemovým a jiným odpadem, který nepatří do směsného odpadu. „Není žádnou výjimkou se na stanovištích téměř denně setkat s vyhozeným kusem nábytku, televizorem nebo stavebním odpadem z rekonstrukcí bytů,“ dodala. Podle mosteckého ekocentra se ve městě v roce 2006 vytřídilo celkem 651 tun odpadu, v roce 2007 již 1 049 tun. Podle odborníků se jedná o příznivý ukazatel, který dává naději, že se lidé přece jen začínají o svůj vliv na životní prostředí zajímat. „Na druhou stranu 14 345 tun směsného odpadu za rok 2007 stojí za zamyšlení, jestli skutečně takové množství odpadu musí končit na skládce,“ upozornila Krátká.

Sběrný dvůr v Mostě provozuje od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin, o víkendu od 10 do 14 hodin. Zdarma přijímá odpad pouze od Mostečanů. Neslouží k odkládání odpadů z firem. Lze do něj ukládat například rozpouštědla, zářivky, jedlý olej a tuky, barvy, lepidla, baterie a akumulátory, elektrické a elektronické zařízení, plasty, kovy, objemný odpad, pneumatiky, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly nebezpečnými látkami znečištěné, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, ostré předměty, biologicky rozložitelný odpad (listí).
Více informací se dočtete v pondělním tištěném vydání Mosteckého deníku.