Slavnosti, které se uskuteční v sobotu 28. července, jsou součástí česko-německého projektu zaměřeného na poznávání zapomenutých tradic Krušných hor. „Cílem společného česko-německého projektu je poznávání zapomenutých tradic i zvyků obyvatel Nové Vsi v Horách a blízkého Seiffenu. Chceme umožnit setkávání obyvatel v příhraniční oblasti Krušnohoří,“ vysvětlil starosta Nové Vsi David Kádner.

První akcí projektu jsou právě Novoveské letní slavnosti. Ty začnou ve 14 hodin. Časy dávno minulé připomenou kankánové tance, dobové líčení a účesy nebo projížďky v historických vozidlech. V řemeslných stáncích bude k vidění předení na kolovratu, tkaní na stavu, práce skláře nebo hrnčíře. Chybět nebude živá hudba dechovka, cimbálovka, DJ Tom, Marek Černoch a zábava s moderátorem Zdeňkem Lukeslem při Ein Lukesle Buntes.

Slavnosti ukončí ve večerních hodinách ohňostroj. Během dne bude otevřeno Novoveské muzeum a v sále kulturního domu bude výstava fotografií Ohře v proměnách času. Od 15 do 17 hodin bude zpřístupněna větrná elektrárna na Strážném vrchu.

Tak bavily slavnosti v roce 2015: