Karel Novotný před pár týdny skončil jako náměstek primátora Mostu. Důvod byl prostý: přijal nabídku stát se náměstkem na ministerstvu průmyslu a obchodu. Jeho hlavní pracovní působiště se tak přelilo ze severu Čech do Prahy. I tak ale zůstává Mostečanem a sleduje, co se ve městě děje, a to včetně události kolem placení školného primátora Vlastimila Vozky a tajemnice úřadu Jaroslavu Boudovou z městských peněz.

Novotný pokládá takový postup za nepřístojný. Vedle toho už dvakrát debatoval s ministrem na téma prolomení limitů a připravuje se na podzimní volby, ve kterých bude útočit na primátorský post.

Zatím nechce prozradit, jestli se veřejnost znovu dočká billboardů se slogany typu: „Proč bych měl litovat, že jsem ve svém domě národnostní většinou? Jeden stát, jedna pravidla." Přesně takhle se prezentoval před čtyřmi lety.

Zvládáte sledovat dění na mostecké radnici? Mám tím samozřejmě na mysli kauzu kolem primátora Vlastimila Vozky a tajemnice Jaroslavy Boudové.

Ano, sleduji to prostřednictvím médií. Jsem dále členem Rady města, byť jsem na dvou předcházejících jednáních Rady z důvodu pobytu v nemocnici a rekonvalescence nebyl přítomen. Paní tajemnici jsem pokládal za člověka natolik erudovaného, který má dobře zmapované pole své působnosti a s ním i své povinnosti a nároky vyplývající z této funkce, do nichž financování samostudia městskou pokladnou zcela určitě nespadá.

Jak na vás celá záležitost působí?

Přinejmenším velmi zvláštně. Myslím si, že není možné akceptovat to, aby si takto vysoce postavení veřejní činitelé tímto velice nestandardním způsobem financovali svoje soukromé aktivity z rozpočtu města, potažmo daní, které mají sloužit ke zcela jiným účelům.

Jste známý tím, že si neberete servítky. Co byste doporučil primátorovi Vlastimilu Vozkovi?

Na jednání Rady města z 10. dubna jsem vyzval společně se svým kolegou Zdeňkem Brabcem pana primátora, aby se k této záležitosti postavil rovně a přímo a finanční prostředky transparentním způsobem vrátil do rozpočtu města. Pan primátor na zasedání s omluvou všem radním přislíbil, že to udělá, a to po vyřízení úvěru v bance. A zároveň sdělil, že finanční prostředky uhrazené od občana města budou tomuto člověku vráceny.
Ostatní je již věcí pana primátora. Tedy jak dál bude postupovat. Myslím si, že jsme tímto dostačujícím způsobem apelovali na jeho svědomí.

Naletěli podle vás Mostečané při posledních komunálních volbách?

Vox populi, vox dei. (Hlas lidu, hlas Boží – pozn. autora) To přece také znáte. Nebo vám mohu odpovědět citátem: Co je komedie a co tragédie, to se pozná až časem.

Sám jste držitelem titulu MBA. Kdy a kde jste ho získal?

Ano jsem, a to se specializací Public Law. Studovat jsem začal na jaře roku 2010. V té době jsem nebyl náměstkem primátora. Studium jsem ukončil 16. prosince 2011. Studoval jsem na Ústavu práva a právní vědy v Praze. Vše jsem zaplatil z vlastních finančních prostředků už na začátku celého studia.

V tuzemsku je zatím tento titul jednou velkou neznámou…

Nemyslím si to. V zahraniční jde o vysokoškolský studijní program. V České republice je to „pouze" součást celoživotního vzdělávání. Jde o studium zaměřené na získání znalostí v oboru managementu. Absolventi tohoto profesního programu získají titul MBA, uváděný za jménem, doplněný diplomem. Studium je určeno zástupcům středního a vrcholového managementu, majitelům společností, podnikatelům, představitelům neziskového sektoru či státní správy a je založeno na propojování teoretických znalostí s praktickými dovednostmi. Osobně mám se studiem na Ústavu práva a právní vědy jen ty nejlepší zkušenosti, mohu jej doporučit. Ale za své!

Pojďme k vaší nové funkci, tedy funkci náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu. Jak jste na ministerstvu „zabydlel"?

Zabydlování je a musí být vždy velmi rychlé. Je to přeci jen něco jiného než působení „na městě". Ale baví mě to.

Řešíte s ministrem Janem Mládkem prolomení těžebních limitů?

Toto je velmi citlivá otázka, ale ano, na toto téma jsme spolu již dvakrát mluvili. Nicméně v gesci tyto záležitosti přímo nemám. Nepopírám ale, že mě tato záležitost zajímá.

Při návštěvě Mostecka ministr řekl, že se o nich rozhodne do konce příštího roku. Věříte tomuto termínu?

Pokud to pan ministr řekl, tak to jisto jistě udělá. Nevidím důvod, proč by tomu tak být nemělo.

Blíží se komunální volby. Nabízí se tedy jednoduchá otázka: Budete na podzim kandidovat?

Ano.

Můžou se tedy Mostečané opět těšit na billboardy s peprnými slogany?

Pokud máte peprným sloganem na mysli fakt, že jsem pojmenoval problém, který v našem regionu trápí mnoho občanů, pak mám pro vás pouze strohou odpověď: Nechte se překvapit. Naší snahou bude opět spoluobčany v Mostě zaujmout a jako sociální demokracie ve městě uspět. A to nejen billboardy.