Krajský soud zamítl všechny čtyři mostecké žaloby na říjnové komunální volby. Svolání zastupitelstva, které mimo jiné bude volit primátora a městskou radu, už nic nebránilo.

Billboard sdružení Mostečané Mostu
Romové chtějí po soudu, aby zneplatnil volby. Kvůli kampani s hesly o lůze

Nově zvolení politici ze šesti volebních stran, z nichž žádná ještě neoznámila vznik koalice, se sejdou ve 4. patře ve velké zasedací místnosti budovy magistrátu.

Zasedání je veřejné. Toto je jeho program:

1. Úvodní část - zahájení
1.1 Slib členů Zastupitelstva města Mostu
1.2 Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
1.3 Schválení návrhové a současně volební komise
1.4 Schválení programu zasedání
1.5 Jednací řád Zastupitelstva města Mostu
1.6 Připomínky k zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Mostu konaného dne 21. 6. 2018 a dne 20. 9. 2018
1.7 Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva města Mostu dlouhodobě uvolněni
1.8 Určení počtu náměstků primátora města Mostu
1.9 Návrh na rozdělení kompetencí náměstků primátora města
1.10 Určení počtu členů Rady města Mostu
1.11 Volba primátora města Mostu
1.12 Volba náměstků primátora města Mostu
1.13 Určení statutárního zástupce primátora města Mostu
1.14 Volba členů Rady města Mostu
1.15 Zřízení finančního výboru Zastupitelstva města Mostu
1.16 Zřízení kontrolního výboru Zastupitelstva města Mostu
2. Blok primátora města
2.1 Návrh odměn členů ZmM, RmM, výborů ZmM, komisí RmM pro funkční období 2018 –2022
2.2 Stanovení paušální částky k náhradě ušlého výdělku pro rok 2019 a postup při poskytování náhrady mzdy v souvislosti s výkonem funkce
2.3 Zásady odpovědnosti jednotlivých orgánů a osob ve statutárním městě Most
2.4 Komise hospodaření s městským majetkem
2.5 Komise sportu a tělovýchovy
2.6 Zpráva o činnosti Rady města Mostu ze dne 14. 6. 2018, dne 26. 7. 2018, dne 16. 8. 2018, dne 6. 9. 2018, dne 20. 9. 2018, dne 18. 10. 2018
2.7 Prodej částí ppč. 694/1 v k. ú. Havraň, SPZ Joseph -HI-LEX Czech, s. r. o.
2.8 Rozpočtová opatření č. 4
2.9 Informace o stanoveném termínu konání 2. zasedání Zastupitelstva města Mostu
2.10 Kontrola plnění usnesení
2.11 Informace o výsledcích kontroly samostatné působnosti obce
3. Dotazy členů Zastupitelstva města Mostu
4. Diskuse členů Zastupitelstva města Mostu
5. Diskuse občanů
6. Závěr

Mostecký magistrát
Nováčci řekli ne části opozice. Město Most hledá další povolební řešení