„Zatím to vypadá, že nejvhodnějším řešením je umístění na stávající ploše bývalého autobusového nádraží,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol. Podle něj by ale nebylo nutné zabrat celou plochu, ale jen její část.

Až samospráva celou studii zhodnotí a určí velikost potřebného území, osloví vlastníka nevyužívaného areálu. „Vyvoláme další jednání, jsme na tomto postupu domluveni,“ poznamenal Marek Hrvol.

Autobusové nádraží na okraji města má sloužit pro meziměstskou linkovou dopravu, která se od 90. let přesunula do sídlišť. Rozšíření dopravního uzlu u železniční stanice a konečné MHD by mělo zklidnit vytížené silniční tahy ve městě a zvýšit komfort přestupů mezi místními, regionálními i dálkovými linkami různých dopravců. Záměr také vyřeší cyklistickou dopravu u nádraží. V zadání studie je totiž návrh nového zázemí pro cyklisty s úschovnou kol včetně půjčovny Bike Sharing System, která umožní vypůjčit si kolo a na jiném místě ho vrátit.

Tyto inovace vycházejí z plánu udržitelné mobility (PUM), který loni schválilo zastupitelstvo.

Vyhrazené jízdní pruhy

Součástí změn je kromě plánované výstavby autobusového nádraží výraznější upřednostnění autobusové MHD na vybraných křižovatkách s vysokým počtem spojů. Zvažují se například vyhrazené jízdní pruhy, aby se snížily časové ztráty městských linek, protože narůstají fronty aut na vnitřní silniční síti.

Plán sice předpokládá zvyšování počtu osobních aut, ale výrazný nárůst znečištění ovzduší z výfuků podle něj nehrozí. „Vzhledem k trendu zvyšování energetické účinnosti vozidel se meziroční nárůst emisí oxidu uhličitého bude postupně snižovat v závislosti na obnově vozového parku a míře uplatnění alternativních paliv a pohonů,“ uvádí PUM.

Například společnost Unipetrol, která má na Mostecku chemičku a provozuje síť čerpacích stanic Benzina, nedávno oznámila, že připravuje instalace prvních stojanů na vodík. „Ty zprovozníme na našich čerpacích stanicích v Litvínově, Praze a Brně,“ sdělil ředitel sítě Benzina Marek Zouval.

Nové trendy sleduje i mostecký autodrom, kde plánují vybudování testovacího polygonu pro zkoušky autonomních, elektromobilních, hybridních a vodíkových technologií.