Od září by měla začít fungovat nová školka v Mostě. Vznikne v pronajaté části kojeneckého ústavu v ulici Husitská na Zahražanech. Zřizovatelem mateřinky, která se zaměří na handicapované děti, je město. „Kapacita bude 14 míst. Jedná se o dvě třídy po sedmi dětech,“ sdělila náměstkyně primátora Markéta Stará. Rodiny mají o novou službu zájem. Obsazena je už většina míst.

Nové zařízení bude vzdělávat děti od 3 let s tělesným postižením, autismem, hyperaktivitou s poruchou pozornosti či předškoláky s kombinovanými vadami. Starat se o ně bude necelá desítka zaměstnanců. Poslouží jim i ústavní zahrada. Mateřinka bude bezbariérová, se samostatným vstupem a režimem.

Vznik školky už úřady schválily a během léta se dovybaví. Zabere volné nevyužívané prostory v pravém křídle budovy, které městu nabídl sám ústav. Rozsáhlá rekonstrukce není třeba, stačí jen menší úpravy. Nyní se řeší také nábor pedagogů a stravování, které může zajistit ústav nebo jiná školka. Letos má provoz mateřinky stát odhadem 300 tisíc korun, celý příští rok přes 500 tisíc.

Přibližně dvě třetiny míst jsou už obsazené. Předpokládá se, že zbylou kapacitu doplní během září další rodiny s handicapovými dětmi. Zájemci se mají obracet na Mateřskou školu Most v ulici Lidická, která nové zařízení zprovozní jako své 15. odloučené pracoviště. Mostecké školky tak od školního roku 2020/2021 nabídnou kromě dosud preferovaných běžných či integrovaných tříd i dvě specializované v kojeneckém ústavu.

„Jsou tam pro ně velmi vhodné prostory. Děti tam budou v menším kolektivu a budou mít svůj klid, který potřebují,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Most Milada Kmínková. V novém pracovišti najdou uplatnění speciální pedagogové i asistenti.

Podle radnice je kapacita školek na své horní hranici. Není to vyšším počtem dětí, ale změnami legislativy. V Mostě roste počet dětí s pozdě diagnostikovanou potřebou různých podpůrných opatření, které reagují i na poruchy chování. Tento stav školkám dost komplikuje situaci, protože při přijetí handicapovaného dítěte musejí snížit počet dětí ve třídě o dvě. Nová školka má ostatním odlehčit.

Mostecké zastupitelstvo schválilo její zřízení jednohlasně koncem června. „Děti tu péči potřebují. Dlouho jsme o to usilovali,“ sdělila Jaroslava Puntová, opoziční zastupitelka a vedoucí denního dětského rehabilitačního stacionáře a jeslí v ulici Františka Malíka.

K dálkovému zápisu do městských mateřských škol a jeslí přihlásily rodiny v květnu během koronavirové epidemie 695 dětí, což bylo o 127 dětí méně než loni. Kolik dětí skutečně nastoupí do školek, ukáže až září. Současná celková kapacita školek je 1 780 míst a podle náměstkyně primátora zatím postačuje. Radnice garantuje, že všechny děti, které splní podmínky zápisu, mají šanci se do školek dostat. Město stále ještě může na základě výjimky od hygieniků navýšit celkovou kapacitu o 139 míst.

Mateřinky letos budou také součástí informačního systému Mobilní rozhlas.