Žádné přestupy v MHD ani žádné potíže s parkováním. Pětačtyřicetiletá Eva nastoupila v neděli po poledni na autobus městské linky číslo 30 u Kahanu a za čtvrt hodiny vystoupila u pláže jezera Most. Aby se ve vedru rychle dostala do rekreační zóny, nemusela použít auto. Odpadlo také cestování do centra, čekání na šestnáctku nebo jízda tramvají k špinavému podchodu u zimního stadionu a pak pěší přesun k pláním za kostelem.

„Určitě budeme třicítku využívat,“ řekla Eva, když s partnerem po jízdě touto autobusovou linkou zamířili k vodě vzdálené od zastávky sto metrů. „Bylo to příjemnější, než se sem táhnout takový kus pěšky,“ ocenil jízdu její partner.

Jezero Most.
Sídliště u jezera Most? Lidé začínají přemýšlet, co chystaná změna vyvolá

Předtím jezdili k jezeru autem. V sobotu vyzkoušeli autobus 16 a nazpátek ke Kahanu jeli od pláže třicítkou. A u ní chtějí zůstat. „V tuto chvíli je sem nejlepší doprava autobusem. V autě se v tomhle vedru nedá dýchat,“ uvedla Eva, když u zastávky Jezero Most míjela kolony zaparkovaných aut.

Vybrané spoje linky 30 zajíždějí k jezeru od 1. července. Posílily tak linku 16, která obsluhuje jezero od loňska. O rozšíření trasy třicítky rozhodla mostecká radnice, aby se během koupací sezony dostali přímou linkou k jezeru i obyvatelé velkých panelákových sídlišť. Opatření potrvá do 30. září.

„S třicítkou je to perfektní, protože pěšky je to sem štreka,“ řekl další rekreant, který u jezera vystoupil z autobusu. Podobně chválili lepší spojení i další cestující.

Lanovka mezi jezerem a Hněvínem

Lepší dopravní propojení jezera Most s městem by měly v budoucnu zajistit dva nové mosty pro chodce a cyklisty. Uvažuje se i o lanovce či tramvajové trati. Tyto záměry jsou součástí zpracovávané územní studie, která pro další desetiletí řeší postupnou výstavbu obytné městské čtvrti u jezera. Připomínky a podněty může veřejnost podávat do 15. července.

Nejaktuálnější z diskutovaných vizí je lanovka mezi jezerem a Hněvínem, na kterou chce město ještě letos zadat studii proveditelnosti. Ta odpoví například na otázky, zda je lanovka vhodná pro tuto lokalitu a ekonomicky udržitelná. „Lanovka by mohla toto území zatraktivnit, ale je třeba zvážit její rentabilitu, a to je na politickém rozhodnutí spojeném s financováním,“ uvedl spoluautor územní studie pro jezero Most architekt Ivan Gogolák.

Mostecký vrch Hněvín s hradem, ke kterému by mohla vést lanovka od jezera Most.
Most řeší stavbu lanovky na Hněvín a chce studii. V Litvínově mají podobný nápad

Například opoziční Sdružení Mostečané Mostu si už dalo lanovku do svého volebního programu pro letošní zářijové komunální volby. „Propojíme lanovkou jezero Most s hradem Hněvín,“ oznámila zastupitelka Lucie Libecajtová.

Prodloužení tramvajového mostu

Zdá se, že tramvaje k jezeru jsou vzdálenější budoucností. Podle tvůrců územní studie by tramvaje mohly zajíždět do jezerní čtvrti z případného prodloužení tramvajového mostu u OBI, po kterém by následovalo několik zastávek na nových sídlištích a obratiště pro zpáteční cestu. S rozšířením trati podél celého jezera až do Kopist se nepočítá. Protože k domům u jezera má zajíždět víc autobusů, ohledně kolejové MHD studie za nejreálnější považuje vytvoření nové tramvajové zastávky na současné trati Most – Litvínov, a to v místě budoucího mostu, který od úpatí Hněvína přivede lidi do parku určeného pro větší kulturní akce či festivaly.

Teď se ovšem pozornost soustředí na aktuální problém, což je nedostatečná kapacita parkovacích ploch. Kvůli tomu byla na letní období zjednosměrněna silnice u jezera. Příjezd je možný jen ve směru od kostela či od nového mostu a odjezd je pouze ve směru ke hřbitovu. Pravý pruh komunikace ve směru od hřbitova slouží jako provizorní parkovací plocha, čímž vznikla stovka parkovacích míst. Zároveň vzniká na louce za autobusovou zastávkou provizorní parkoviště pro 160 aut.

Linka 30
K jezeru Most jezdí vybrané spoje linky 30 v pracovní dny od 9 do 13.30 hodin v intervalu 60 minut a v době od 13.30 do 18.30 hodin v intervalu 30 minut. V sobotu, neděli a svátky je to od 9 do 19 hodin v intervalu 30 minut.