Usilovně shánějí peníze na svou letošní činnost. Nechtějí omezit pro veřejnost dobročinné služby, které stát a obce neumějí samy zajistit. Letos je situace horší než v minulosti, protože kvůli finanční krizi sponzoři více šetří.

Období největší nejistoty zažívá neziskový sektor každý rok obvykle od ledna do března, kdy sdružení podávají žádosti o finanční pomoc a čekají na odpovědi.

Město Most už odpovědělo. Zastupitelstvo rozdělilo neziskovkám 4,5 milionu korun. Je to o necelou polovinu méně než loni.

Čtyři neziskové organizace oslovené včera Deníkem věří, že peníze na své projekty seženou a klienty neztratí.

„Oslovili jsem více sponzorů,“ řekla Eva Vrkoslavová, předsedkyně občanského sdružení AMA – společnost onkologických pacientů.

Most žádala o 153 tisíc korun na dlouhodobý poradenský program Podej mi ruku, já tě podržím. Projekt za celkových 780 tisíc korun má snížit počet lidí s pozdě odhaleným nádorem. Most dal sdružení devadesát tisíc.

SDRUŽENÍ, KTERÝM POMOHL MOST
AMA, Oblastní charita, Energie, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Centrum služeb pro zdravotně postižené, Porozumění, Diakonie CČE, Diakonie CB, Mosty, Mona, Emauzy, Hospic, Aaja, Minifarma, Krušnhorské centrum pro rodinu a sociální péči, Dům romské kultury, Komunitní centrum Chánov.
Na služby pro lidi potřebují celkem 62 milionů korun. Město Most požádaly o 9,8 milionu korun. Dostaly 4,5 milionu korun.

Reakce ostatních dárců si Vrkoslavová netroufá odhadnout. Pokud i oni dají méně, bude muset sdružení maximálně šetřit. Nemělo by to být ale na úkor klientů. Těch byly loni stovky. Nadějí je pomoc dobrovolníků. Řada lidí pracuje pro sdružení zadarmo.

„Myslím si, že peněz bude dost a přežijeme,“ sdělil Milan Konečný z Energie, mezibořské obecně prospěšné společnosti. Ta ve svém domově a chráněných dílnách pomáhá dospělým s mentálním postižením. Pětina jich je z Mostu. Ten dal Energii na domov půl milionu, společnost potřebuje přes devět milionů.

Konečný spoléhá na zvýšení státních výdajů na sociální služby. Státní pomoc by podle něj měla zůstat na úrovni roku 2009. „Peníze z Mostu jsou ale pro nás důležité. Kéž by se k zdravotně postiženým chovala stejně vstřícně i ostatní města!“ řekl Konečný.

Všechny možné dárce včetně Ústeckého kraje, nadací a dolů zkouší mostecký hospic.

Krácení financí pro neziskové organizace - infografika

„Žádáme i jednotlivce,“ uvedl Blanka Števicová, jednatelka hospicu. Ten se stará o nevyléčitelně nemocné. Město mu poskytlo 450 tisíc z požadovaného milionu.

Hospic na takzvané odlehčovací služby potřebuje skoro třináct milionů.

Necelých dvanáct tisíc korun, přesně kolik žádalo, získalo od Mostu na animoterapii pro oslabené mostecké děti občanské sdružení Aaja. Shání další zdroje, protože terapie pomocí zvířat stojí další desítky tisíc korun. „Snažíme se,“ řekla předsedkyně sdružení Lucie Gärtnerová.
Město Most snížilo dotace kvůli propadu svých příjmů v období hospodářské recese.

„Do příspěvků neziskovým organizacím jsme ale zahrnuli šest set tisíc korun, které město získalo jako odměnu za loňské druhé místo v celostátní soutěži Obec přátelská rodině,“ řekl Deníku Jiří Kurcin, náměstek primátora.