Obě firmy vyhlásily druhé kolo přijímání žádostí o finanční dary v rámci projektu Tepelná Pohoda. Žádat o finanční příspěvek na své projekty mohou neziskové organizace až do 30. června.

Bližší informace, formulář žádosti a termíny jsou k dispozici na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz.