Mostečané a obyvatelé sousedních města a obcí se mohou do konce října zúčastnit desítek akcí. Většinou to jsou dny otevřených dveří v jednotlivých centrech neziskové pomoci.

Nejisté časy

Kampaň se rozjíždí v době, kdy zemi čekají kvůli hospodářské recesi a zadlužení rozsáhlé škrty ve státním rozpočtu na příští rok. Nevládní organizace působící v sociální oblasti počítají s výrazně menší pomocí od státu. Některé označují snížení výdajů navržené vládou za katastrofu. Kvůli nižším příjmům musí šetřit i města a obce, tedy další významní sponzoři.

„Je krize. Uvidíme, jaká bude situace v polovině příštího roku,“ řekla Margita Pištorová z mostecké Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci. Věří, že po silném společenském tlaku, stejně jako v minulosti, najdou politici nějaké rezervy k podpoře neziskové sféry. Ta místní chce intenzivně upozorňovat na důležitost svého poslání třicet dní.

Pro veřejnost neznámé

„Kampaň neziskovkám určitě prospěje. Mnozí lidé o našich službách nevědí,“ sdělil Libor Stýblo z mosteckého emauzského domu, který poskytuje přechodné bydlení bezdomovcům. Z dvaatřiceti lůžek je již dvacet obsazeno. To může být signálem obav lidí z blížící se zimy. Zároveň roste počet zájemců o azyl, kteří se snaží službu zneužít, přestože si mohou pomoci sami. „S tímto problémem se potýkáme již delší dobu,“ řekl Stýblo. Za dobrý nápad považuje prezentaci neziskovek v obchodním domě Central, kde bude 21. října odpoledne i kulturní program a hodně lidí.

Kampaň upozorní i na úspěchy organizací, které vzdělávají a dávají práci romské komunitě. „Kdybychom to nedělali, byl by na tom Chanov hůř než dřív,“ řekl Martin Nebesář z obecně prospěšné společnosti Dům romské kultury, která je průkopníkem sociální podnikání v regionu. Společnosti vadí, že majorita podceňuje práci s Romy a zajímá se jen o to špatné.

Kampaň je součástí mosteckého komunitního plánování, které slaďuje zájmy obyvatel, neziskovek a úřadů.

„Neziskovky si tu nemohou stěžovat, že by je místní veřejná správa neuznávala. V Mostě vnímám změnu, která trvá již několik let, velmi pozitivně,“ sdělila Pištorová.

Do kampaně se zapojily i příspěvkové organizace.