„Ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 je počet uchazečů o zaměstnání nižší o 3 024 osob,“ uvedl analytik úřadu Jaroslav Kunc. Míra registrované nezaměstnanosti klesla meziměsíčně o 0,33 procenta na 12,34.

V srpnu se na úřadu nově zaevidovalo 630 lidí, o 179 více než v červenci. Evidenci ukončilo celkem 823 lidí, o 22 více než v minulém měsíci.
Do do nového zaměstnání nastoupilo 522 osob, dalších 166 nezaměstnaných úmyslně mařilo činnost úřadu, a proto byli vyřazeni. Zbylých 135 lidí zrušilo evidenci z jiných důvodů, například kvůli přestěhování do jiného okresu.

Úřad práce evidoval koncem srpna 1 081 volných pracovních míst, o 153 více než v červenci. Na jedno volné pracovní místo připadá sedm uchazečů.
Na konci srpna registroval úřad práce 4 263 žen. Ženy tvoří více než polovinu (55 procent) z celkového počtu nezaměstnaných. V evidenci je také 1 021 uchazečů se zdravotním postižením. Ti se podílejí na celkovém počtu nezaměstnaných více než třinácti procenty. Bez práce bylo také 399 absolventů a mladistvích, kteří představují 5,15 procenta všech evidovaných.